Na de sluiting van de stedelijke Vercamerschool in 1984 was er nog een tijdje een politiekantoor gevestigd. De jongste jaren kregen Oostendse verenigingen en de winternachtopvang voor daklozen een onderkomen in het gebouw uit 1924. Maar het gebouw is in slechte staat en herstellingswerken zijn peperduur. Bovendien bevindt het zich op een interessante locatie voor projectontwikkelaars. De school gaat dan ook tegen de vlakte. Toch houdt de overheid het project in eigen handen.

Het stadsbestuur en de sociale huisvestingsmaatschappijen Oostendse Haard en Woonwel bouwen woningen op de site op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Elisabethlaan. De bebouwde oppervlakte langs de Northlaan blijft dezelfde, maar langs de Nieuwpoortsesteenweg komt een open zone, een plein als het ware.

‘De architectuur sluit aan bij de omgeving. We kozen voor een combinatie van 27 koopappartementen en 56 huurwoningen’, zo duidt directeur Vanessa Vens van Oostendse Haard. De koopwoningen van Woonwel bevinden zich in het middengeddelte. Langs de Northlaan en het containerpark komen de huurappartementen.

‘Er komen geen immense flatgebouwen, we willen een groene en leefbare omgeving creëren. Én er is gedacht aan jonge gezinnen en alleenstaanden, want de helft van onze wachtlijst bestaat uit alleenstaanden.’

Kindercrèche

Gedeeltelijk ónder de groenzone langs de Nieuwpoortsesteenweg komt een kindercrêche met 28 plaatsen. Die verzonken locatie moet voor voldoende privacy zorgen. Langs de Northlaan komt een stedelijke buitenschoolse kinderopvang met 40 plaatsen. ‘Dankzij de ondergrondse parking zal dat geen extra parkeerdruk veroorzaken in de omgeving’, zegt Vens.

In het hele project wordt 13,5 miljoen euro geïnvesteerd. De bouw start in 2013 en moet twee jaar later voltooid zijn. Voor de verenigingen is er een oplossing.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120928_00315427