19-06-09

sp a Oostende zet vrouwen na 60 jaar stemrecht in de bloemetjes

Op vrijdag 26 juni 2009 is het precies 60 jaar geleden dat vrouwen in ons land voor het eerst naar de stembus mochten voor Kamer en Senaat. Voor vele meisjes die toen 21 waren of ouder was dit niet enkel een verwezenlijking maar ook een belevenis. sp a Oostende en zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, zet symbolisch deze meisjes, die ondertussen vrouwen werden van 81 of meer, in de bloemetjes.

 

“Ik herinner mij nog levendig hoe mijn vader mij aan de vooravond van die eerste verkiezing bij hem riep en uitlegde wat voor belangrijke taak stemmen wel was.” getuigt een vrouw die net 21 jaar was op 26 juni 1949. 

 

Sp a Oostende brengt op zondag 21 juni 2009 om 10u30 in het Achturenhuis hulde aan de vrouwen die erbij waren op 26 juni 1949, toen in ons land de eerste wetgevende verkiezingen plaatsvonden waarvoor ook vrouwen mochten stemmen. Een mijlpaal in de Belgische politieke geschiedenis, want vrouwen werden tot dan toe uitgesloten van volwaardig stemrecht. Ze konden wel al sedert 1921 kiezen voor de gemeenteraden en zich ‘passief’ verkiesbaar stellen voor het parlement. Maar dat waren eerder troostprijzen voor het mannenstemrecht, dat al in 1919 een feit was. Het duurde tot de wet van 27 maart 1948 vooraleer vrouwen hun vertegenwoordig(st)ers mochten kiezen in het parlement. België was hiermee eerder aan de late kant in vergelijking met de rest van Europa: in Engeland kregen vrouwen stemrecht in 1928, in Finland reeds in 1906 en Portugal was laatst in 1976.

 

Vandaag hebben vrouwen dezelfde politieke rechten als mannen, althans op papier. In de praktijk zien we dat er na 60 jaar nog altijd minder vrouwen dan mannen verkozen worden. Tijdens de recente Vlaamse verkiezingen werden 41% vrouwen verkozen. Dat is 10% meer dan bij die vorige verkiezingen van 2004. Bij de sp.a werden voor het eerst in de geschiedenis zelfs meer vrouwen dan mannen verkozen, nl. 10 vrouwen t.o. 9 mannen.  We zijn dus op de goede weg!

 

Een tiental fiere dames die op 26 juni 1949 voor het eerst mochten gaan stemmen zullen aanwezig zijn op zondag 21 juni 2009 om 10u30 in het Achturenhuis en zullen een bloemenruiker aangeboden krijgen.

 

12:01 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-03-09

Equal Pay Day 2009: 5de editie!

 

zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, en ABVV organiseren op vrijdag 27 maart 2009 de 5e editie van Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon.

 

Wat is Equal Pay Day, EPD ®

 

Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om op jaarbasis evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar tijd verdienen.

Tijdens deze dag kaarten wij het loonverschil tussen vrouwen en mannen aan d.m.v. een grootscheepse bewustmakingscampagne.

Equal Pay Day wordt einde maart georganiseerd. Dit tijdstip is niet toevallig, maar staat symbool voor de grootte van de loonkloof. Via een eenvoudig rekensommetje komen we dit jaar tot 27 maart 2009.

 

vrouwen verdienen gemiddeld 24 % minder per jaar dan mannen

om te verdienen wat een man verdient in 1 jaar tijd moeten vrouwen dus langer werken

24% van 365 dagen zijn 86 dagen extra

vrouwen werken dus ongeveer 3 maanden gratis,  tot 27 maart in 2009

Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon!

 

Maken we dezelfde rekensom op basis van een werkdag van 8 uur:

 

24% van 8 uur = 24% van 480 minuten = 115,2 minuten

480 minuten – 115 minuten = 365 minuten of 6 uur en 5 minuten

Op een werkdag van 9u tot 17u : 6uur en 5 minuten = 15u05

Vanaf 15u05 werken vrouwen gratis en voor niks!

 

Een milde positieve evolutie

 

Toen ABVV en zij-kant in 2004 voor de eerste keer hun EPD organiseerden, waren er weinig studies voorhanden over de loonkloof. De schaarse statistieken die wij toen verzamelden toonden aan dat vrouwen gemiddeld en bruto per maand zowat een kwart minder verdienden dan mannen. Vertrekkend van deze vaststelling berekenden we dat vrouwen gemiddeld 15 maanden (of drie maanden extra) moesten werken om een gemiddeld jaarloon van een man te verdienen. Dit bracht ons bij 31 maart, voortaan het ijkpunt voor onze Equal Pay Day. Inmiddels stellen we op basis van officiële gegevens een milde positieve evolutie vast.

 

 

De loonkloof verkleint, maar te traag en te onbeduidend. Dat bewijst onderstaande tabel.

 

Tabel: De EPD-Indicator met de evolutie van de gemiddelde bruto maandlonen in € van voltijdse en deeltijdse werknemers                        

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Vrouwen

1639

1719

1806

1834

1932

2003

2049

2106

Mannen

2283

2338

2440

2462

2592

2677

2720

2756

Loonkloof

28%

26%

26%

26%

25%

25%

25%

23,58%

Bron: enquête over de structuur en verdeling van de lonen, FOD Economie-ADSEI

 

Wij kiezen er met onze EPD-indicator bewust voor om de maandlonen tussen vrouwen en mannen te vergelijken, omdat de loonkloof een maatschappelijk probleem is dat in zijn totaliteit en dus op maandbasis moet bekeken worden. Het gaat er immers om hoeveel er maandelijks op je rekening verschijnt.

Als we dezelfde berekening doen voor de bruto uurlonen merken we een daling van de loonkloof met zo’n 9%. Deze daling kan grotendeels verklaard worden door het groot aantal vrouwen dat deeltijds werkt (82% van alle deeltijds werkenden zijn vrouwen, van alle vrouwelijke werknemers werkt 43% deeltijds) .

 

De impact van deeltijds werken op de loonkloof mag dus niet onderschat worden. Dit bewijst onderstaande tabel.

 

Tabel: Indicator evolutie gemiddelde bruto uurlonen in € voor deeltijdse en voltijdse werknemers

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Vrouwen

11,00

11,39

12,12

12,41

12,77

13,44

13,78

14,37

Mannen

13,62

13,92

14,59

14,80

15,44

16,06

16,54

16,80

Loonkloof

19%

18%

17%

16%

17%

16%

17%

14,46%

Bron : enquête over de structuur en verdeling van de lonen, FOD Economie-ADSEI

 

 

Oorzaken van de loonkloof

 

Hoewel de oorzaken van de loonkloof grotendeels verklaard kunnen worden, geldt het principe van onze EPD: verklaren betekent niet aanvaarden.  Door de oorzaken te duiden, kunnen we ze ook beter aanpakken.

 

De loonkloof wordt veroorzaakt door:

 

 1. Horizontale segregatie

 

Op de arbeidsmarkt zijn er nog altijd typische vrouwen- en mannenberoepen of bij uitbreiding vrouwen- en mannensectoren. Toevallig of niet zijn de vrouwenberoepen en -sectoren over het algemeen ook minder goed betaald.

 

Typische vrouwensectoren zijn: huishoudpersoneel 84% vrouwen, kledingproductie 76% vrouwen, gezondheidszorg en sociale diensten 77% vrouwen, onderwijs 67% vrouwen.

 

Typische vrouwenberoepen zijn: receptioniste en kassierster 81% vrouwen, ongeschoold verkoopspersoneel en dienstpersoneel 77% vrouwen, kantoorbedienden 66% vrouwen.

 

Typische mannensectoren daarentegen zijn: chemie, farmaceutische nijverheid, informatica.

 

 1. Verticale segregatie

 

Het gegeven dat vrouwen moeilijker opklimmen in de hiërarchie van een onderneming staat bekend als het ‘glazen plafond’. Vrouwen zijn nog altijd beduidend ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies, bij bedrijfsleiders en hoger kaderpersoneel. Vrouwen slagen er moeilijk in om dit ‘glazen plafond’ te doorbreken. Dit fenomeen zien we vooral in de ‘rijkere’ sectoren, de ‘rijkere’ bedrijven en  bij bedienden en kaderleden.

 

 1. Deeltijds werk

 

Deeltijds werk blijft in hoofdzaak een vrouwenzaak: vandaag werken ruim 43% van de vrouwen deeltijds, tegenover ongeveer 8% van de mannen. Ruim 80% van alle deeltijds werkenden zijn vrouwen. Deeltijdarbeid is in bepaalde sectoren (schoonmaak, distributie,dienstencheques…) vaak onvrijwillig. Mannen werken meestal deeltijds om andere reden dan vrouwen. En als ze deeltijds werken, werken ze gemiddeld ook meer uren dan deeltijds werkende vrouwen. Het succes van deeltijdarbeid is onder meer te verklaren door de invoering van loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Ook via het systeem van dienstencheques werken veel vrouwen deeltijds. Deeltijds werk heeft een negatief effect op het bruto uurloon van vrouwen, maar ook op dat van mannen. Heel zelden vind je deeltijdse jobs bij leidinggevenden of hoger kaderpersoneel. De ongelijke verdeling van deeltijdse arbeid is vaak geen kwestie van ‘vrije keuze’ voor vrouwen. Ze is het gevolg van de ongelijke verdeling van de zorgarbeid en van het gebrek aan voldoende, betaalbare en flexibele zorginfrastructuur in combinatie met de flexibiliteiteisen van de werkgevers. Tal van studies hebben al bewezen dat er nog een weg af te leggen is voor vrouwen en mannen om job en zorg eerlijker te verdelen.

 

 1. Samenstelling van het gezin

 

Het feit of men al of niet gehuwd is, heeft een effect op de loonkloof. Mannen die gehuwd zijn en kinderen hebben, hebben over het algemeen een hoger loon dan getrouwde vrouwen met kinderen. Zo hebben bijvoorbeeld gehuwde vrouwen die voltijds werken in de industrie en diensten een gemiddeld bruto uurloon van 15,01 euro, tegenover 17,95 euro voor de mannen. Dit betekent een loonkloof van 16,4 %. (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ‘De loonkloof tussen vrouwen en mannen’- rapport 2008)

 

 1. Beroepsopleiding

 

Uit onderzoek en de jaarlijkse analyse van de sociale balans blijkt dat meer mannen gebruik (kunnen) maken van bijkomende beroepsopleidingen die uitzicht bieden op promotie. Over het algemeen volgen mannen ook langere en duurdere opleidingen.

 

 1. Loopbaanonderbrekingen

 

Meer vrouwen dan mannen schorten hun loopbaan op om de zorg voor kinderen, ouders, zieke en palliatieve zorg op zich te nemen.

 

 1. Functieclassificatie

 

Analytische functieclassificaties worden in bedrijven nog veel te weinig toegepast. Dit betekent dat typische vrouwelijke beroepen en functies vaak lichter worden gewogen dan mannelijke.

 

 

Al deze redenen mogen echter niet als voorwendsel gebruikt worden om de loonkloof tussen vrouwen en mannen zonder meer te aanvaarden en de ongelijkheden in stand te houden. Vooral omdat achter deze redenen ook maatschappelijke sturing en discriminaties schuilgaan.

Als we al deze verklaarbare oorzaken op een rij zetten, blijft er bovendien nog zo’n 5 à 7 % over die we niet kunnen verklaren. We kunnen niet anders dan concluderen dat het hier om pure discriminatie gaat. Een discriminatie die ook gevolgen heeft voor de sociale zekerheidsrechten, in het bijzonder de latere pensioenen!

 

Realisaties dankzij Equal Pay Day

 

1.      Verhoging van de bewustwording over de loonongelijkheid. Praten over loon en loonongelijkheid is minder een taboe geworden. Ook op Europees niveau werden een aantal initiatieven genomen om de loonkloof te dichten. Onze campagne Equal Pay Day is een begrip geworden.

 

2.     Dankzij Equal Equal Pay Day werd in 2007 het eerste officiële loonkloofrapport door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen gepubliceerd.

 

3.     Het thema van loonongelijkheid was een centraal aandachtspunt in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) van 2007-2008. Het engagement werd genomen om CAO 25 bis (gelijk loon voor gelijk werk) te herzien. Deze CAO vermeldt voortaan dat alle bedrijven en sectoren over een sekseneutrale functieclassificatie en loonclassificatie moeten beschikken. Ook aanvullende pensioenen mogen niet discrimineren. Dankzij dit IPA kwam er ook een verhoging van de bruto minimumlonen dat overwegend vrouwen ten goede komt.

 

4.     Verbetering van het statuut van deeltijdse werknemers.  Het vaak onvrijwillig karakter van deeltijds werk was van meet af aan een belangrijk aandachtspunt.  Ook wie deeltijds werkt heeft nu recht op het minimumpensioen. Ook de inkomensgarantie voor wie werk zoekt en een deeltijdse job aanvaard is verbeterd.

 

5.     Meer politieke aandacht voor de loonkloof v/m. Sedert de lancering van de eerste Equal Pay Day werd menig wetsvoorstel ingediend. De voormalige minister van werk Peter Vanvelthoven voerde een checklist sekseneutrale functieclassificatie in.

 

6.     Verbetering van de loonkloof? Uit de meest recente statistieken blijkt dat de loonkloof verkleint, zij het in beperkte mate. Dank zij Equal Pay Day?

 

Wat moet er nog veranderen om de loonkloof weg te werken?

Het verlanglijstje van ABVV en zij-kant

 

Sinds de eerste Equal Pay Day campagne stelden we een eisenpakket op voor beleidsmakers en sociale partners. Niet zonder resultaat, want een aantal van deze eisen zijn ondertussen gerealiseerd, zoals de jaarlijkse publicatie van het rapport “De loonkloof tussen vrouwen en mannen” door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, met de officiële statistieken over de loonkloof.

 

Naar aanleiding van de 5e editie van onze Equal Pay Day stellen ABVV en zij-kant  een aangepast eisenpakket voor, dat beleidsmakers en sociale partners op weg moeten zetten naar meer maatregelen voor loongelijkheid v/m.

 

 1. Meer aandacht voor gender in het onderwijs

zij-kant en ABVV vragen de Vlaamse ministers bevoegd voor onderwijs en werk:

 1.  
  • leraars v/m al in hun basisopleiding genderbewuster te maken;
  • een vormingspakket ‘genderneutrale studie- en beroepskeuze’ op te stellen;
  • meisjes en jongens aan te zetten tot het volgen van roldoorbrekende opleidingen op een duurzame manier. Dit kan door sensibiliseringscampagnes te voeren en door de instrumenten ontwikkeld door de sectoren (o.a. in de bouwsector, scheikundesector) sterker in het onderwijs te promoten;
  • jobcoaching te organiseren wanneer jongens en meisjes in een roldoorbrekende job stappen.

 

 1. De verdere uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang (0-3,buitenschools)

ABVV en zij-kant vragen de bevoegde ministers van de diverse gewesten:

·        alle steden en gemeenten te responsabiliseren in de uitbouw van zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang;

·        de huidige inspanningen om kinderopvang voor iedereen nog meer bereikbaar en betaalbaar te maken verder op te drijven.

 

 1. Opwaardering van de zogenaamde vrouwenberoepen en vrouwensectoren.

Zogenaamde vrouwenjobs en vrouwensectoren betalen doorgaans minder goed. In een aantal gevallen heeft dit te maken met het ontbreken van een sekseneutraal functiewaarderingssysteem. In 2007 werd op initiatief van toenmalig Minister van Werk Peter Vanvelthoven een checklist uitgewerkt die sectoren en bedrijven kan helpen om een sekseneutraal systeem te ontwikkelen. Deze checklist is onvoldoende gekend. In een aantal ‘vrouwensectoren’ stellen we vast dat de lonen, los van de functiewaardering, gewoon zeer laag zijn.

zij-kant en ABVV vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:

·        een inventaris op te maken van de huidige stand van zaken om na te gaan in welke sectoren de functiewaarderingssystemen worden gebruikt en bijgewerkt;

·        een campagne op te zetten om de checklist voor sekseneutrale functieclassificaties meer bekendheid te geven;

·        een verhoging van het bruto minimumloon en betere lonen in de vrouwensectoren

 

 1. De rechten van deeltijdse werknemers afdwingen, verbeteren en misbruiken tegengaan.

We stellen vaak misbruiken vast bij deeltijdwerk. Zo zien we bv. dat er bijvoegsels bij arbeidscontracten worden opgesteld om gedurende een bepaalde periode meer uren te werken, zonder dat de arbeidsovereenkomst effectief in uren wordt aangepast.  Anderzijds merken we ook dat deeltijdwerk voor vele werkgevers het flexibiliteitmiddel bij uitstek is geworden, met alle gevolgen vandien voor de sociale zekerheidsrechten van de werknemers.

ABVV en zij-kant vragen:

·        dat de rechten van deeltijdse werknemers gerespecteerd worden: bv. het recht op een vast uurrooster, het recht op loopbaanontwikkeling, het recht om het uurrooster uit te breiden bij vrijgekomen werkuren in het bedrijf;

·        dat de rechten van deeltijdse werknemers worden verbeterd: bv. het recht op betaald educatief verlof;

·        dat werkgevers gebruik maken van collectieve arbeidsduurverkorting en de vierdagenweek (mogelijk sinds 1 januari 2004 met betoelaging!) in plaats van de individuele vormen van deeltijdwerk te stimuleren.

 

 1. Een wet om lonen transparanter te maken

zij-kant en ABVV vragen de bevoegde ministers:

·        een eenvoudig audit instrument te ontwikkelen dat werkgevers kan helpen bij het doorlichten van de (oorzaken van de) loonkloof in hun bedrijf;

·        werk te maken van een wetgeving die een echte sociale dialoog over loondiscriminatie en loontransparantie toelaat.

 

 1. Ook Europa moet werken aan het verkleinen van de loonkloof

Op 3 maart 2009 lanceert de Europese Commissie een grootscheepse campagne in 22 talen om burgers en overheden te sensibiliseren over de loonkloof.

ABVV en zij-kant vragen:

·        dat de inspanningen om de loonkloof blijvend onder de aandacht te houden worden verder gezet

·        en dat Europa een samenhangend beleid ontwikkeld om de (loon)gelijkheid  tussen vrouwen en mannen te realiseren.

 

De campagne 2009

 

“Vanaf 15u05 werken de vrouwen gratis en voor niets”

Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar verdiend hebben. De loonkloof bedraagt momenteel (cijfers 2006) 23,58% op bruto maandbasis. Dit betekent dat vrouwen dit jaar tot 27 maart moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen vorig jaar hebben verdiend.

Dit jaar hebben we ons Equal Pay Day principe ook toegepast op een werkdag van 9u tot 17u. En dit betekent dat vrouwen in feite vanaf 15u05 gratis en voor niets werken.

 

15:14 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-03-09

10 jarig bestaan Panukkel

 Panukkel bestaat 10-jaar

Dit vieren we dus hou je maar klaar

 

We ontvangen iedereen met zwier

op onze Open dag vol plezier

 

Het hele team staat paraat

en kijken uit naar wie voor hen staat

 

De Panukkeltjes zijn immers veel gegroeid

Zouden zij nog weten met wie ze hebben gestoeid.

 

Puzzelen, gooien, kegelen, vissen,… dat kunnen jullie allemaal doen

En voor geen poen

 

Samen met de studenten  kinderzorg 7de jaar

staken we dit in elkaar

 

Een  geslaagde dag met leuke kinderanimatie

En doen de studenten het goed,

dan krijgen ze een formidabele proclamatie

 

 

 

Op zaterdag 28 maart 2009 tussen 14u00-18u00 viert Panukkel hun 10-jarige bestaan in de vorm van een ‘Open Dag’.

De ‘Open Dag’  wordt georganiseerd in samenwerking met de studenten van het 7de kinderzorg van Vesalius.

Deze dag is er van alles te beleven : kinderanimatie, fototentoonstelling, cafetaria, bezoek van de paashazen,…

 

Het voltallig team van Panukkel,  de leerlingen van het 7de jaar kinderzorg en hun leerkrachten, en ikzelf zullen aanwezig zijn.

Vanessa Vens

 

 

13:40 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-03-09

boek S.E.O.

Binnenkort (wellicht in mei 2009) verschijnt het boek over de S.E.O. (de "Coo").  Naast een uitgebreide geschiedenis vanaf de stichting tot de sluiting (1892-1981) zijn in het boek ook honderden foto's en andere afbeeldingen opgenomen die een prachtig beeld geven van die geschiedenis van de Coöperatieve, van de verschillende afdelingen, de filialen, de magazijnen, het personeel, de klanten, vóór en achter de schermen.  Deze foto's zijn afkomstig uit de unieke foto- en archiefcollectie van de S.E.O. zelf maar ook van tientallen Oostendenaars, vaak S.E.O.-personeelsleden, die foto's uit hun privébezit ter beschikking stelden.  Het boek zal ca. 20 - 25 euro kosten.

 

Er is alvast een zeer grote belangstelling voor dit boek.  Om te vermijden dat we snel door onze voorraad heen zitten zouden we graag weten op hoeveel exemplaren we dit boek moeten drukken.  Uw antwoord is geheel vrijblijvend en houdt ook geen voorintekening in.  Het is enkel bedoeld om te weten hoeveel boeken we in ieder geval moeten laten drukken om teleurstellingen te vermijden.

 

Daarom onze vrijblijvende vraag: zou u dit boek kopen?
N.B. Niet vergeten: in mei en juni staan moeder- en vaderdag op het programma…

 

Klik hier voor uw antwoord:

http://archief.oostende.be/1571/default.aspx?_vs=0_N&...

09:30 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-03-09

Betaalbare kinderopvang voor iedereen in Oostende

 

In de stad Oostende zijn heel wat initiatieven die voorschoolse opvang voor baby’s en peuters tot 3 jaar organiseren. Dat is een goede zaak. Alleen is het zo dat ouders in een gelijkaardige leefsituatie toch verschillende prijzen betalen voor de opvang van hun kind.

 

De reden daarvoor is dat de gesubsidieerde initiatieven een ouderbijdrage hanteren die afhankelijk is van het inkomen van de ouder(s). Maar in de zelfstandige opvangsector is dit vaak niet het geval en betaalt elke ouder, of men nu een laag of een hoog inkomen heeft, evenveel.

Voor sp.a Oostende is het wegwerken van de ongelijke behandeling in de voorschoolse kinderopvang dan ook een prioriteit. Daarom beslisten sp.a en de minister van Gelijke Kansen  Kathleen Van Brempt in de Vlaamse regering om de ouderbijdrage ook in de zelfstandige sector inkomensafhankelijk te maken. Hiervoor werden reeds de nodige extra middelen voorzien. Elk zelfstandig initiatief kan nu reeds starten met de inkomensafhankelijke ouderbijdragen.  Het wordt voor de komende periode dus uiterst belangrijk te zien in hoeverre de zelfstandige opvangsector meestapt in het nieuwe systeem, en vooral, wat hun keuze bepaalt.

Twee initiatieven met meer dan 1/3de van de zelfstandige opvangplaatsen s in Oostende tekenen alvast in voor inkomensgerelateerde opvang.

 

sp.a Oostende hoopt alvast dat in onze stad meer zelfstandige opvanginitiatieven in de nabije toekomst dit nieuwe systeem zullen toepassen. Iedereen heeft immers recht op kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Elk kind is gelijk en verdient dezelfde kansen.

 

Omdat we weten dat een persoonlijke aanpak meestal beter werkt  bezoeken John Crombez (lijstrekker Spa Vlaamse Lijst)en Vanessa VENS Schepen de volgende dagen de zelfstandige initiatieven om hen van de voordelen van het nieuwe systeem te overtuigen en om extra informatie te geven, en te horen wat de bepalende factoren zijn voor de opvangcentra om al dan niet tot het nieuwe systeem toe te treden.

16:18 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-02-09

Dienst voor Onthaalouders krijgt een naam

De Dienst Kinderopvang van de stad Oostende verzamelt alle stedelijke kinderopvanginitiatieven, namelijk de kinderdagverblijven Wiegelied en Panukkel, de Buitenschoolse Kinderopvang (beter bekend onder de namen De Bengel, De Rakker, De Sloeber, De Ravotter, De Kastaar, De Kadet en De Deugniet) én de dienst voor Onthaalouders.

 

De dienst voor Onthaalouders van Oostende is erkend en wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin. Zij voorziet in dagopvang van kinderen bij onthaalouders vóór ze naar de basisschool gaan en – in mindere mate - in buitenschoolse opvang tot 12 jaar.

Het team van de dienst waarborgt een permanente begeleiding van de aangesloten onthaalouders en de opgevangen kinderen, streeft een goede communicatie na in de relatie tussen ouders, onthaalouders en de dienst en handelt de administratieve taken af die eigen zijn aan de dienst.

 

De Dienst voor Onthaalouders bestaat bijna 20 jaar, maar had tot nu toe geen eigen naam. Dit zorgde in het verleden regelmatig voor verwarring. Vaak werd de dienst aangesproken met de naam ‘Kind en Gezin’ of ‘Wiegelied’. Deze laatste verwarring is niet zo verwonderlijk omdat de dienst voor Onthaalouders naast het genoemde kinderdagverblijf gelegen is.

 

Meer dan tijd dus om de eigen identiteit van de  dienst voor Onthaalouders in de verf te zetten en hoe kon dit beter dan door het geven van een eigen naam: Onthaalouders, De Puzzel.

 

De naam De Puzzel staat symbool voor de 4 puzzelstukken die deel uitmaken van een dienst voor Onthaalouders, namelijk onthaalouders,ouders, kinderen en de dienst.

Bij de naam hoort ook een eigen logo.

Om de grote nood aan kinderopvang in Oostende te lenigen, is Onthaalouders, De Puzzel permanent op zoek naar nieuwe onthaalouders. Iedere Oostendenaar - en in het bijzonder de bewoners uit het centrum van de stad – die zich aangesproken voelt door deze job, kan contact opnemen met Onthaalouders, De Puzzel, Mariakerkelaan 272, tel. 059/80 76 52

 

09:08 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-02-09

Buitenschoolse Kinderopvang zoekt werkstudenten

http://www.oostende.be/nieuws/667/default.aspx?_vs=0_N&am...

De Buitenschoolse Kinderopvang zoekt werkstudenten. Inschrijven kan met  formulieren die je via bovenstaande link kan vinden.

 

Vanessa.

10:51 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-01-09

PWA Oostende in ’t nieuw!

“PWA Oostende zit in het nieuw. De hulp van PWA Oostende is magisch en dat moet ook getoond worden”, zegt Michel Vincke, directeur van PWA Oostende en samen met voorzitter Vanessa Vens de motor achter PWA Oostende.

 

PWA Oostende kreeg een volledig nieuw gezicht; fris, dynamisch, modern, kortom: “magisch” en dat moet gevierd worden! Op vrijdag 16 januari 2009 werd het nieuw logo ingehuldigd op een heus evenement van PWA Oostende in de RMT-hal aan het station van Oostende.

 

PWA Oostende, hulp in huis is magisch!

 

PWA Oostende is gekend om haar totaalservice op het gebied van strijkhulp, poetshulp, administratiehulp, tuinonderhoud, klusjeshulp en kinderopvang. Om die uitmuntende service van PWA Oostende meer in de verf te zetten, koos PWA Oostende voor een volledig nieuwe huisstijl. De nieuwe uitstraling wordt gekenmerkt door een nieuw en fris logo waarmee de dynamiek van PWA Oostende tot uiting komt.

 

Het team van PWA Oostende, onder leiding van voorzitter Vanessa Vens en directeur Michel Vincke, wil dat iedereen PWA Oostende ervaart als “een magische hulp in huis”. Bovendien moet iedereen weten dat PWA Oostende een totaalservice aan diensten aanbiedt van poetshulp over kinderopvang en tuinonderhoud tot klusjeshulp.

 

Met de nieuwe huisstijl laten ze een frisse wind over PWA Oostende waaien. PWA Oostende streeft ernaar om haar klanten in de toekomst nog beter van dienst te zijn, door een totaalpakket aan services te verlenen en de duurzame kwaliteit blijvend te optimaliseren en te garanderen. En dat alles onder de slogan “Hulp in huis is magisch!”

 

PWA Oostende in ‘t nieuw – voor een veelbelovende toekomst, samen met u!

 

De kabouters zullen het wel doen…

 

Om de dynamiek van PWA Oostende nog meer te versterken werden de PWA-cartoons gecreëerd die de services en kwaliteiten van PWA Oostende visualiseren.

 

De hulp die PWA Oostende aanbiedt, is magisch en daarom werd ook een fee ontwikkeld. Om aan te tonen dat PWA Oostende allerhande klusjes aanbiedt, werden de PWA-kabouters ontwikkeld die de klusjes van PWA Oostende visualiseren. Houd ons in de gaten, de PWA-cartoons zullen snel het straatbeeld veroveren!

 

PWA Oostende, sinds 1996

 

Sinds 1996 is PWA Oostende actief op het gebied van hulp aan particulieren en niet-commerciële verenigingen. Bij PWA Oostende kan elke particulier terecht om tal van huishoudelijke activiteiten binnen en buiten te laten uitvoeren. Er wordt, voor wat poetshulp betreft, steeds gewerkt in blokken van 3 of 4 uren en de betaling gebeurt, afhankelijk van de uit te voeren taken, met dienstencheques of PWA-cheques. PWA Oostende biedt hiermee als enige een totaalpakket aan services aan waardoor men niet meer bij verschillende dienstenbedrijven hoeft aan te kloppen.

 


Meer info:

PWA Oostende

Brigantijnenstraat 2 • 8400 Oostende

T 059 25 56 20 • F 059 25 56 38

info@pwaoostende.bewww.pwaoostende.be

 

Voorzitter: Vanessa Vens

Directeur: Michel Vincke

 

Openingsuren PWA Oostende:

Iedere werkdag van 08u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u.

Tijdens juli en augustus tot 16u.

 

 

12:55 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-08

UUT MIEN HERTE

 

 

 

 

 

“UUT MIEN HÉRTE”

Toneelvoorstelling speciaal gericht naar kansengroepen

met wijkbewoners uit ‘De Nieuwe Stad’ - Oostende

“Het uiten van het verhaal,

op welke manier dan ook, gaat verbittering tegen.”

 

In de sociale appartementswijk De Nieuwe Stad (Oostende) werd de voorbije maanden aan een

podiumvoorstelling

gewerkt gebaseerd op waargebeurde levensverhalen van wijkbewoners. Levensverhalen

die de wijk ver overstijgen …

Het resultaat is een authentieke podiumvoorstelling waarbij een 25-tal wijkbewoners op de planken

staan en waarbij gewerkt wordt met theater, muziek, projecties, schaduwspel, … Van particuliere

verhalen werd een universeel menselijk verhaal gemaakt waar het brede publiek zich in

(h)erkent.

Het artistieke luik is in handen van Geertrui Daem (tekst en regie). De sociale begeleiding en coördinatie

gebeurt door de buurtopbouwwerker (Samenlevingsopbouw). Voor de logistieke ondersteuning

wordt samengewerkt met Theater aan Zee.

Op 3 januari 2009 gaat de toneelvoorstelling

“Uut mien hérte”

in première in Ontmoetingscentrum

De Blomme in de wijk. Daarna volgen reisvoorstellingen in culturele centra van: Wielsbeke,

Brugge, Roeselare, De Panne, Kortrijk, Gent en Oostende.

Onder de noemer van

“Uut mien hérte”

gaan nog een aantal andere projecten schuil. Zo wordt

een

publicatie

uitgegeven met een bundeling van levensverhalen, quotes en archieffoto’s van

wijkbewoners. Tevens komt er in het voorjaar 2009 een werk in openbare ruimte van de hand van

kunstenaar Rik Delrue. In dit

wijkkunstwerk

worden de belangrijke levensdata en initialen van

bewoners verwerkt.

Vertrekpunt van

voor het leven van bewoners in de sociale appartementswijk De Nieuwe Stad. Deze levensverhalen

vormen de voedingsbodem voor een sociaal-artistiek parcours met verschillende etappes.

 

Iets over de voorstelling...

‘Weet gij waar Amerika ligt, vroeg een onbekende aan mij op ’t dek van de moale - zo’n keer of

De wijkbewoners van ‘De Nieuwe Stad’ in Oostende brengen een kleurrijk boeket van authentieke

levensverhalen.

De grote ramen van de sociale hoogbouw vormen stuk voor stuk kleine theatertjes die ons een blik

gunnen in het hoofd of hart van de bewoners.

Je mag hen ontmoeten in hun verleden, hun dromen en verlangens. Misschien kom je er jezelf wel

tegen...

Als toneelspelers vertellen ze je hun verhalen, recht door zee, ongezouten of zoals in de beste traditie

sterk gepekeld.

Wanneer woorden tekort schieten, schilderen ze de taferelen met licht, schaduw en kleuren in een

poëtisch schimmenspel. Of zij evoqueren hun leven met afbeeldingen, foto’s en filmfragmenten,

dan weer zingen en dansen ze hun verhaal rond.

“Uut mien hérte” zijn de verschillende data en gebeurtenissen die bepalend waren

drie vroegt hij dat, en dan ist hij gesprongen. Hij heeft zich verdaan: van ’t schip recht de zee in.’

‘Klap mo anders, Mongtjen, klapt Ostênds! Je wilt ABN klappen mo da ku je nie.’

11:48 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

15-12-08

Oostende krijgt Station van de toekomst met pendelcrèche

Oostende zal in 2014 over het modernste spoorstation van het land beschikken. Dat zal het resultaat zijn van een injectie van liefst 126 miljoen euro. De stad moet maar 6 miljoen euro zelf betalen, wat een enorme meevaller is voor de stadskas en belastingsbetaler.

De werken starten in augustus 2009 en betekenen een revolutionaire verandering in de aanpak van het spoorverkeer in de badstad. Zo zullen trein- en tramsporen broederlijk naast elkaar liggen in een mooi glazen doorkijkstation. Ook de bushaltes, zowel voor lijnen binnen als buiten Oostende, worden er ook gecentraliseerd.

In totaal komt er parkeergelegenheid voor 700 wagens, 100 bromfietsen en 1.000 fietsen.

Er komt ook 45.000 vierkante meter extra ruimte langs de perrons voor appartementen en kantoren, naar een idee van de adviseurs uit Barcelona.  We hebben er ook samen voor gezorgd dat er alvast plaats zal zijn voor een pendelcrèche. Hiermee hopen we Oostende nog aantrekkelijker te maken voor  jonge ouders .

Het geklasseerde stationsgebouw wordt in ere hersteld. Het authentieke gedeelte wordt bewaard, de aangebouwde delen weer afgebroken.

17:29 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-12-08

Oostendse 18-jarigen krijgen taxicheques

Heel wat jongeren vandaag hebben een drukke agenda : studies, sporten, fuiven, naar concerten gaan, vrienden bezoeken,...

Misschien bent u ook wel zo iemand die steeds van hier naar daar moet en neemt u daarvoor de bus, de tram, uw fiets of bromfiets, en straks misschien de auto? Maar heeft u er al eens aan gedacht dat u ook een taxi kunt nemen om op een makkelijke en veilige manier op uw bestemming te geraken?


Klik hier om de foto, in een nieuw venster, op ware grootte te zien

Na een avondje stappen is het niet altijd evident om nog een bus of tram te vinden die u thuis brengt. Een fiets of bromfiets is niet meteen comfortabel als het pijpenstelen regent of er een ijskoude wind waait. En met de auto moet er altijd minstens iemand BOB zijn. Een taxi kan in zo gevallen uitkomst bieden. Taxis hebben immers het voordeel dat u ze 24 uur op 24 kunt oproepen, voor eender welk traject. Een taxi delen met enkele vrienden, wordt meteen ook een stuk goedkoper.

Het Oostendse stadsbestuur wil de 18-jarige Oostendenaars laten kennismaken met de taxi als vervoermiddel en wil vooral dat ze om het even wanneer op een veilige manier thuis geraken. Daarom doet het Stadsbestuur, samen met de taxisector, een duit in het zakje en trakteren ze alle 18-jarige stadsgenoten op 25 euro aan taxicheques! Het betreft 25 taxicheques ter waarde van elk 1 euro. Met deze taxicheques kunnen de jongeren overal en altijd in Oostende een taxi betalen. We wensen u alvast een veilig en mobiel 2009!

11:30 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-11-08

voorlezen

 

Voorlezen is plezier voor kinderen èn voor volwassenen. Bovendien werkt het stimulerend voor de taalontwikkeling, de concentratie en de sociale vaardigheden van een kind.

 

Op woensdag 26 november 2008 (van 14.00 tot 18.00 uur) komt het Schepencollege voorlezen. Daarnaast kunt u in de ‘leeskamer’ terecht voor een heuse fotoshoot met uw favoriete boek! De fotografen van fotoclub De Meeuwen brengen u alvast van uw beste kant in beeld! Achteraf krijgt u de foto digitaal toegestuurd.

Woensdag om 17u was het mijn beurt om voor te lezen in de bib een bont gezelschap van grote en kleinere kinderen wachtte mij op. Ik kon het niet laten het eerste hoofdstuk van Roald Dahls "Matilhilda" te delen met de luisteraars. Sommige stonden op hun hoofd, anderen lagen languit. Ik zat in een schommelstoel. Een perfect decor.
 
Supertof, een meisje van 8 vroeg me of ze het boek kon meekrijgen, iedereen content en missie volbracht.
 
Vanessa
 

09:43 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-08

Wittelintencampagne 2008

Wittelintencampagne 2008 VIVA-SVV en zij-kant

 

Manneke Pis krijgt een wit lintje tegen geweld op vrouwen

 

Tijdens de Wittelintencampagne binden VIVA-SVV, de Socialistische Vrouwen Vereniging, en zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, de strijd aan met geweld tegen vrouwen. Manneke Pis en vele andere standbeelden in heel Vlaanderen krijgen op 24 november, aan de vooravond van de start van de campagne, een wit lintje. Een wit lintje als teken om geen geweld te plegen op vrouwen en gewelddaden van anderen nooit te dulden of stilzwijgend te laten gebeuren.

 

Achtergrond

Op 6 december 1989 stapte een gewapende man een universiteitslokaal in het Canadese Montréal binnen. Hij liet de mannelijke studenten de klas verlaten en vermoordde de 14 aanwezige vrouwen. Dit drama ligt aan de basis van de wereldwijde Wittelintencampagne die elk jaar plaatsvindt van 25 november tot 6 december. Met het dragen van een wit lintje toont men zijn/haar engagement in de strijd tegen geweld op vrouwen.

 

Niet alleen Manneke Pis, maar ook andere standbeelden in heel Vlaanderen krijgen op 24 november een wit lintje:

 

West-Vlaanderen

 

Beeld

Locatie

Datum

Tijdstip

Schoenmaker en borstelman

Izegem: Centrale brug tussen Emelgen en Izegem

24/11/08

16u30

Standbeeld van de seizoenarbeider

Langemark: op de Madoine

24/11/08

18u00

Peter Benoit

Harelbeke: Park Stationsstraat

24/11/08

16u30

Peegie

Roeselare: Botermarkt

24/11/08

17u00

Breendje

Bredene: Hoek Nukkerwijkstraat en Buurtspoortwegstraat

24/11/08

16u00

De wind

Bredene: Duinenplein

24/11/08

16u30

Jan Palfijn

Kortrijk: Waterpoort (zijkant Schouwburg)

24/11/08

18u00

De Kantwerkster

Poperinge: Casselstraat- St. Annaplein

24/11/08

18u00

Louis Clesse

Oudenburg: Stationsstraat, vlak voor Romeinse toren

24/11/08

Na 17u00

Voorgevel Astoria

Lauwe: Hospitaalstraat

22/11/08

17u00

De  vissersvrouwen

Oostende: Stationsplein (Vanessa Vens en Diane D’hulst)

24 /11/08

17.30-

De 3 nonnen

Oostende: Witte Nonnenstraat (Mieke Verhulst en Kelly Debreuck)

25/11/08

9.30-

Koning Boudewijn

Oostende: Venetiaanse Gaanderijen

24 /11/08

18.00-

 Ter plaatse worden ook witte lintjes en postkaarten uitgedeeld aan de voorbijgangers (voor tijdstippen zie tabel).

18:07 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-11-08

21 jaar CKG Kapoentje vzw

als het over opvoedingsondersteuning gaat …

 

 

PERSBERICHT:  21 jaar CKG Kapoentje vzw

 

In aanwezigheid van onder andere het kabinet van minister Frank Vandenbroucke, minister Kathleen Van den Bremt, de Administrateur Generaal van Kind en Gezin, mevrouw Katrien Verhegge,  alsook de schepen van Opvoedingsondersteuning Oostende, mevrouw Vanessa Vens.

 

Inhoud:

 Op onze opendeurdag bestaat voor de eerste maal de mogelijkheid om beelden te maken van ons totaal vernieuwd centrum terwijl er geen kinderen aanwezig zijn.  Het academisch gedeelte van deze dag gaat door op het achturenplein te Oostende,  hoek Louisastraat – Vaniseghemlaan.  De officiële opening mede met de theatergroep de rustende moeders vindt plaats om 16u in de Brabantstraat 6 nabij het Wapenplein.

 

Naast de viering van ons 21 jarig bestaan wordt ook die dag officieel aangekondigd wat er gebeurt met onze vroegere gebouwen die we onlangs verlieten in De Haan.  Hiervoor kregen we een erkenning als vakantiecentrum voor kansarme gezinnen.

 

Het kabinet van Minister Frank Vandenbroucke en het kabinet van minister Kathleen Van den Bremt komen een nieuw proefproject opvoedingsondersteuning, sociale economie als brug tussen onderwijs en werk aankondigen die van start gaat op 1 januari 2009.  Schepen Vanessa Vens zal een toelichting geven over de opstarting van een buurt en nabijheidsdienst in het jaar 2009 (eveneens in samenwerking met CKG Kapoentje en de stedelijke kinderdagverblijven). Deze nieuwe vorm van kinderopvang zal vooral dienen als een ontmoetingsplaats van ouders en hun kinderen.  Naast tal van vooraanstaande wetenschappelijke sprekers komen die dag ook twee ouders aan het woord die hun ervaringen met de werking van ons CKG en ons zorgwoonproject willen delen met de aanwezigen.

 

Met vriendelijke groet

Voor CKG Kapoentje vzw

 Vanessa Vens                                                                                                          Patrick Blondé

Schepen Opvoedingsondersteuning                                                        Algemeen Projectleider 

 

 

            

09:00 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

den ofilant

Vrijdag had ik de eer om de nieuwe speelgoedzaak "den ofilant" officieel te openen. Ik wil graag langs deze weg de uitbaters veel succes wensen met hun nieuwe zaak.

http://denofilant.blogspot.com/2008/11/schepen-vanessa-vens-opent-den-ofilant.html

Vanessa.

08:51 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-11-08

vandaag komt staatsecretaris van armoedebestrijding Delizée naar de Katrol

Deze zomer ontving ik staatsecretaris van armoedebestrijding Delizée toen een paar honderd Waalse en Brusselse kinderen ,die in armoede leven, een dag naar zee kwamen.

 

Ik vertelde de kersverse staatssecretaris over het schitterende project van de Katrol. Hij vroeg me hem in contact te brengen met de mensen van de Katrol. Toen ik hierover sprak met Jean-Pierre en Mieke namen zij onmiddellijk de kans aan om met de staatssecretaris van armoedebestrijding uit te nodigen om hun project diepgaand toe te lichten.

Het programma:

14.30 u. tot 14 45u. korte film weergave van het project De Katrol(15 min.)

14.45 u. tot 15.10 u. gesprek met enkele studenten en gezinnen.

15.10 u. tot 15.30 u. Wat in 2010? Wat kan onze inbreng zijn?

15.30 u. tot 16.00 u. De Heer Delizée maakt zijn indrukken over het project aan de pers duidelijk.

 

2010 wordt het Europees jaar voor de strijd tegen armoede. Dit project wil een antwoord bieden op de vraag van vele kwetsbare ouders: 'we willen dat onze kinderen het beter stellen dan wijzelf en een diploma kan daarbij helpen.' 1 op 8 jongeren behaalt in België geen diploma of getuigschrift. Dit gegeven kan een aanzet zijn om in de armoede terecht te komen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de studieachterstand reeds begint in het 3e kleuter en 1e en 2e studiejaar. Precies op deze doelgroep wil het project zich focussen.

Studenten gaan, onder supervisie van een ankerfiguur, 2 maal in de week - gratis - aan huis bij kwetsbare kinderen. Vanaf de start van het project (2002) zijn reeds  meer dan 350 studenten in het project gestapt.

De belangrijkste streefdoelen van De Katrol:

- kansarme kinderen kansrijker maken;

- het activeren van de zelfredzaamheid bij de ouders en het installeren van een studiecultuur;

- toekomstige leerkrachten en hulpverleners de kans bieden om kwetsbare gezinnen te leren kennen.

Dank zij de gunstige wetenschappelijke onderzoeken en het enthousiasme van de ouders en studenten, is het project al uitgedeind naar volgende steden en gemeenten: Menen - Kortrijk - Rotterdam - Torhout - Oostkamp. Voor volgend academiejaar start ook Gistel, Ieper en Middelkerke op.

De Katrol staat voor een integraal preventief ontwikkelproject. Naast de ondersteuning op studievlak is er aandacht voor problemen die de gezinnen dreigen te ontwrichten.

 

15:00 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-11-08

Archiefbank Oostende online!

Archiefbank Oostende online!

 

Het Archief van Oostende lanceerde op 3 november 2008 de Archiefbank Oostende, het gloednieuwe archiefbeheerssysteem van Oostendse archieven.  Het is een gebruiksvriendelijke en erg uitgebreide website die alle archiefdocumenten van de stad in kaart brengt en toegankelijk maakt voor derden.  Het is de waardige evenknie van de Beeldbank Oostende die reeds meer dan drie jaar operationeel is en dagelijks honderden bezoekers telt. 

 

Iedereen kan via een boomstructuur op zoek gaan naar alle archiefdocumenten i.v.m. een bepaald onderwerp of problematiek.  Via een uitgebreide zoekfunctie kan men ook snel en efficiënt erg specifieke archiefdocumenten terugvinden, bijv.  over een persoon of een straat.  Men kan zoeken via één of meer zoekwoorden, en/of op een bepaalde datum of periode en/of archiefvormer, enz.  

Wie een zoekactie op de Archiefbank Oostende onderneemt, krijgt er overigens meteen ook alle Beeldbankresultaten bij en kan rechtstreeks doorklikken.  Zo krijgt men in een oogwenk alle geïnventariseerde archiefdocumenten en beeldmateriaal te zien die in het stadsarchief van Oostende zitten.

Aan de hand van de zoekresultaten, kan men dan verder doorklikken om de gedetailleerde archiefbeschrijving te bekijken.  Als het archiefdocument is gedigitaliseerd, kan men doorklikken naar deze gedigitaliseerde versie in pdf-formaat die men ook kan afprinten.  Als er een nadere toegang is (een index, een samenvatting, …) kan men deze eveneens in pdf raadplegen en afprinten.  Men kan ook doorklikken naar alle verwante archiefbeschrijvingen zeg maar de “broertjes en zusjes” van het archiefdocument –  of naar de bovenliggende structuur of dieperliggende rubrieken. 
Bij elke beschrijving staat ook vermeld of het archiefdocument al dan niet beperkt of integraal openbaar is en/of gekopieerd mag worden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  

Via de Archiefbank Oostende kan u elk archiefdocument dat openbaar is maar nog niet gedigitaliseerd werd weergegeven, gratis reserveren of bestellen (dit laatste in bepaalde gevallen tegen kostprijs).
   

 

Kortom, dankzij de Archiefbank Oostende hoeft u uw huis niet meer uit om erg uitgebreid archiefonderzoek te verrichten in de Oostendse archieven.  Het Archief van Oostende is hiermee - voorzover bekend - het eerste stadsarchief in België dat zo’n uitgebreide service gratis via het web aanbiedt.  Ook in het buitenland zijn er nog geen dergelijke voorbeelden bekend.

De Archiefbank Oostende is integraal geconcipieerd en uitgewerkt door Claudia Vermaut, stadsarchivaris.  Het programma zelf is vervolgens ontwikkeld door het bedrijf LCP uit Oostkamp dat eerder al de Beeldbank Oostende ontwikkelde.

 

Op het moment dat de Archiefbank Oostende online ging, stonden er ca. 33.500 archiefbeschrijvingen online. Dat is slechts een fractie van wat er in het Stadsarchief van Oostende aanwezig is. De eerste versie van de  Archiefbank Oostende wordt nu zowel in de breedte als in de diepte uitgebreid.  In de komende weken en maanden zullen duizenden nieuwe beschrijvingen worden toegevoegd, die men ook systematisch kan opvragen. 

Op termijn zullen alle archiefdocumenten die zich in het stadsarchief bevinden via de Archiefbank Oostende beschreven worden. 

 

Het webadres van de Archiefbank Oostende is: http://archiefbank.oostende.be

10:00 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-11-08

Paster Pype begraafplaats

Maandag 27 oktober 2008 legde ik een dossier voor aan het college voor de aanstelling van een  ontwerper voor de opmaak van een toekomstplan voor de begraafplaats “Paster Pype”

De begraafplaats “Paster Pype” aan de Nieuwpoortsesteenweg, in de volksmond “oed kerkhof”, werd in 1852 opgericht. De begraafplaats heeft een grote historische betekenis onder meer door de aanwezigheid , meestal in ruïneuze toestand, van  waardevolle en heemkundig en architecturale grafmonumenten.

 

De begraafplaats werd bij Besluit van de gemeenteraad van 27 februari 1976 definitief gesloten voor het verlenen van nieuwe grafvergunningen.

Bijzettingen kunnen alleen nog  in lopende vergunningen.

 

Het stadsbestuur overweegt de heropening van de begraafplaats en wenst ook een doorgedreven sanering van de site die samengaat met een herinrichting gekoppeld aan de wettelijke voorzieningen die de Vlaamse overheid decreteert.

De ontwerper  dient in samenspraak met het bestuur een efficiënte toekomstplan voor het kerkhof op te maken rekening houdend met de ruimtelijke kwaliteit , de huidige actieve structuren en de gewenste herinrichting.

 

Dit plan zal richtinggevend zijn en concrete oplossingen bieden  voor de uit te voeren saneringen.

 

Het dossier werd goedgekeurd.

Vanessa Vens

 

14:18 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-11-08

Geef om haar

haarklein

10:42 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-10-08

Dienst voor Onthaalouders viert ‘dag van de Onthaalouder’

Traditioneel wordt elk jaar op 12 oktober ‘dag van de kinderopvang’ gevierd. Wat eerst een feestdag was voor de kinderverzorgster, is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot ‘dag van de kinderopvang’. Hét moment bij uitstek om kinderverzorgster, onthaalouder en begeleider in de buitenschoolse kinderopvang in de bloemetjes te zetten.

 

De dienst voor Onthaalouders van Oostende vergastte zijn onthaalouders op een culturele uitstap, gevolgd door een etentje. Op vrijdagavond 10 oktober bezochten ze, onder leiding van een gids, de Amandine. Daarna volgt een traktatie op een spaghetti in de bistro Grand Café du Bassin.

Met dit gebaar wil ik en de dienstverantwoordelijken van de dienst voor Onthaalouders alle onthaalouders bedanken voor hun grote inzet. Want dag na dag vangen zij samen, met veel liefde, om en bij de 400 baby’s en peuters op.

 

De dienst voor Onthaalouders van Oostende is een stedelijke dienst die erkend is en gesubsidieerd wordt door Kind en Gezin. Zij voorziet in dagopvang van kinderen bij onthaalouders vóór ze naar de basisschool gaan en – in mindere mate - in buitenschoolse opvang tot 12 jaar.

Het team van de dienst waarborgt een permanente begeleiding van de aangesloten onthaalouders en de opgevangen kinderen, streeft een goede communicatie na in de relatie tussen ouders, onthaalouders en de dienst en handelt de administratieve taken af die eigen zijn aan de dienst.

 

De groep onthaalouders die is aangesloten bij de dienst, groeide in twee jaar tijd van 47 naar 58, een grote uitzondering in vergelijking tot de andere diensten in Vlaanderen. De inspanningen van het Stadsbestuur zijn daar zeker niet vreemd aan. Zo krijgen alle onthaalouders jaarlijks een locatiesubsidie uitbetaald van 500 euro, berekend op hun prestaties van het jaar voordien en kunnen ze sinds dit jaar gratis kindermateriaal ontlenen bij de uitleendienst waar ze voorheen een waarborg voor moesten betalen.

 

De dienst voor Onthaalouders is trouwens nog steeds op zoek naar nieuwe onthaalouders, vooral in het centrum van Oostende. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht op nummer 059/807652.

Voor de kinderverzorgsters van de andere Stedelijke Kinderopvanginitiatieven had ik ook een verrassing klaar. Zij kregen na hun werkweek een badverwenset mee naar huis.

Op deze manier wil ik graag mijn waardering tonen voor het zware werk dat de kinderverzorgsters verrrichten. ik wens hun dan ook allemaal een leuke "dag van de kinderverzorgster".

Vanessa Vens.

 

 

14:31 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-10-08

De Nieuwe Stad Oostende

In de Oostendse volksmond wordt de wijk “de Apenplaneet” genoemd. De Nieuwe Stad telt 712 appartementen en zowat 1200 inwoners. De wijk kent een sterke aanwezigheid van ouderen, meer dan 40% van de inwoners is ouder dan 60 jaar. Daarnaast is er de laatste jaren een hand over hand toenemende instroom van allochtonen. In deze wijk werken opbouwwerk en shm zeer goed samen. We praatten over één en ander met Vanessa Vens (directeur van de Oostendse Haard) en opbouwwerker Filip Loobuyck (Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen).

Hoe is het begonnen?

Vanessa: Ik ben met Samenlevingsopbouw gaan praten nadat ik onze wachtlijsten eens goed bestudeerd had, ik zag daar steeds meer kwetsbare gezinnen op staan. De Nieuwe Stad geldt al als één van de meest kwetsbare wijken in Oostende. De sociale mix van vooral oudere Oostendenaren met een steeds toenemend aantal van allochtone gezinnen, verdiende mijns inziens bijzondere aandacht.

Hoe begin je als opbouwwerker aan zo’n job?

Filip: Via een bewonersbevraging heb ik de problemen en de potenties van de wijk in kaart gebracht. Begin 2006 ging het leefbaarheidsproject ‘Nieuw Leven in de Nieuwe Stad’ in samenwerking met de shm’s De Gelukkige Haard en de Oostendse Haard concreet van start. Onder deze slogan zet Samenlevingsopbouw van 2006 tot eind 2008 samen met de bewoners acties op om het samenleven en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Daarnaast wil Samenlevingsopbouw ook komen tot een betere communicatie tussen de shm’s en de huurders. Daarbij maken we maximaal gebruik van reeds beproefde methodes zoals participatie en empowerment.

Hoe waren de eerste reacties?

Filip: Vanwege de bewoners kregen we al snel positieve reacties en medewerking. De bevraging leverde ons natuurlijk een zeer nuttig instrument op om de bewoners vrij snel positief te stemmen. Nadat de bevraging verwerkt was, werd een wijkvergadering georganiseerd waar aan de mensen gevraagd werd om prioriteiten te bepalen. Dit heeft geleid tot een driesporenbeleid: verbetering van de woonomgeving en de netheid, de communicatie tussen de huurders en de shm’s en tenslotte samenleven in diversiteit.

Is zo’n bevraging voor een shm niet pijnlijk confronterend als blijkt dat er een probleem is in de communicatie met de huurders?

Vanessa: Ik heb daar geen probleem mee. Als je als organisatie wil verbeteren, dan moet je de zwakke punten kennen. Uiteindelijk is zo’n bevraging de eerste opstap naar een verbeterde werking.

Filip: Uiteindelijk bleek dat de mensen hier eigenlijk heel tevreden bewoners waren, er waren wel zaken waar men zich aan ergerde. De bevraging sloot af met de vraag wat naar de toekomst toe de grootste bekommernis was. Daaruit kwamen duidelijk twee punten naar voren: ten eerste wilde men niet dat er nog bijgebouwd werd en ten tweede was men bang voor een massale instroom van allochtonen. Men was bang dat de Nieuwe Stad zou verworden tot een soort ghetto.

Vanessa: Ik herinner mij nog dat ik op één van de eerste bewonersvergaderingen heel open gesproken heb over het toewijzingsbeleid van de Oostendse Haard. Het is namelijk zo dat heel wat van de oorspronkelijke bewoners hun toewijzing te danken  hebben aan politieke tussenkomsten. Dat ging 30 jaar geleden nu eenmaal zo. Uiteraard denken net die mensen dat dat nu nog altijd zo is en dat de Oostendse Haard er als het ware voor “kiest” om steeds meer toe te wijzen aan allochtone gezinnen. Ik heb dan met handen en voeten moeten uitleggen dat wie bovenaan een wachtlijst staat, ook een woning toegewezen krijgt. Daarbij maakt het niet uit of het om allochtone mensen, Antwerpenaren of Oostendaren gaat. Het heeft mij behoorlijk wat moeite gekost om dat uit te leggen.

Filip: Ik probeer dan ook van mijn kant uit te leggen dat er gewoonweg veel allochtone gezinnen op de wachtlijst staan en dat er dus in de toekomst ook veel zal worden toegewezen aan allochtone gezinnen, of de oorspronkelijke bewoners dat nu graag zien of niet. Je moet de mensen op dat gebied dan ook duidelijk zeggen waar het op staat, ook al betreft het een boodschap die niet echt populair is. Dat er “slechts” 12% mensen van allochtone gezinnen in de wijk wonen, daar hebben die oudere bewoners absoluut geen boodschap aan. Zij hebben dertig jaar lang gewoond in een monoculturele wijk en zien er tegen op om zich op hun oude dag te gaan aanpassen aan mensen die uit exotische aandoende culturen komen. Als opbouwwerk hebben wij een paar initiatieven ontwikkeld die mensen de kans geven om van vreemde culturen te proeven. Dit met de bedoeling het wederzijds begrip te vergroten.

Kan je daar wat voorbeelden van geven?

Filip: Vorig jaar hebben we een dessertenhappening georganiseerd. Ik ben gaan praten met een aantal gezinnen van diverse afkomst, maar ook Vlaamse. Er is hun gevraagd om een dessert te bereiden dat typisch is voor hun land van herkomst. Dat dessert kon dan in het wijkrestaurant genuttigd worden door alle bewoners die daar zin in hadden. Daar zijn 200 wijkbewoners op af gekomen en zo ontstaan er dan wederzijdse contacten die langzaam maar zeker het begrip vergroten. Als ik dan zie dat een paar dagen daarna een Oostendse bewoonster aan de bushalte staat te kletsen met een buurvrouw uit de Dominicaanse republiek, dan mag ik vast stellen dat dergelijke initiatieven zinvol zijn. Dat is een belangrijke eerste stap voor de leefbaarheid in de Nieuwe Stad.

Jullie doen ook nogal wat met cultuur in deze wijk, zo vond hier in het kader van Theater aan Zee het project Stabilisé plaats.

Vanessa: Theater aan Zee is een gerenommeerd festival. Maar het project in de Nieuwe Stad was eigenlijk het eerste dat plaats vond in een woonwijk. Het stadsbestuur wilde graag een project in een woonwijk zien en uiteindelijk werd er geopteerd voor de Nieuwe Stad.

Filip: Dat is uitgegroeid tot een tiendaags cultureel volksfeest voor en door de wijkbewoners van de Nieuwe Stad. We hebben onder andere postkaarten gemaakt die naar alle andere Oostendenaren gestuurd werden. Het waren postkaarten met mensen van de wijk als sterren. Gewoon al die foto-shoot, daar wordt nu nog over gepraat. Dat heeft heel wat betekent voor de eigenwaarde van de buurtbewoners. Daarnaast werden er nog allerlei evenementen georganiseerd. Gedurende de 3 weken bezetten de mensen van het extravagante collectief cirQ vzw het centrale plein in de wijk. Het Cardijnplein werd omgetoverd tot een leuke ontmoetingsplaats met caravans, terras, podium en dansvloer. Meteen het centrale punt voor tal van projecten met en voor de bewoners. 

Vanessa: Zo werd er een reuzengroot decor geschilderd van de Oostendse dijk met zee en strand. Hieraan werkten 40 mensen uit de buurt mee. Op het dak boven op de 13de verdieping van één van de appartementen werden hoofdkussenslopen met daarop zinnen uit straffe verhalen van de buurtbewoners ‘uitgehangen’. Buurtbewoners traden op als gids bij rondleidingen en zij brachten hun, soms emotionele, verhalen. Er werd ook een ganggalerij opgezet met zelfgemaakte kunstwerken van buurtbewoners in een lege hal van één van de appartementsblokken. Daarnaast was er ook nog een hondenpretpark en werd er een race-wedstrijd gehouden voor elektrische rolstoelen: Stabilisé koerse.

Filip: In totaal werkten meer dan 60 wijkbewoners op één of andere manier aan het festival mee. Vrijwilligers die de bar, catering, gidsbeurten, onthaal, opkuis,…verzorgden. Daarbovenop werden er iedere dag hapjes klaar gemaakt door de buurtbewoners, die op het terras geserveerd werden. Van Oezbeekse taart tot Congolese vispapillotten, van Nigeriaanse gefrituurde bananen tot Belgische appelbeignets. Zo proefde iedereen die het wenste van een andere onbekende specialiteit. Vreemden van elkaar werden plotseling buren. Ook het hondenpretpark was minder gek bedoeld dan men zou denken. Er werd er een receptie voor honden georganiseerd waarop symbolisch de laatste hondendrol begraven werd. Daarbij was de Dodenfanfare aanwezig om voor de muzikale omlijsting. Eén en ander was zeer geschift van opzet, maar het heeft hondenbezitters en andere wijkbewoners dichter bij elkaar gebracht.

Je gaat het hierbij niet laten heb ik begrepen, Filip.

Filip: Het aanwenden van de sociaal-artistieke methodiek om iets los te werken zal ook na Stabilisé verder gezet worden. Het vertrekken vanuit de potenties en talenten van de bewoners is hierbij de sleutel tot succes. De nadruk zal komen te liggen op een nieuw sociaal-artistiek project: “Uut mien hérte”. Insteek hierbij zijn belangrijke datums en gebeurtenissen uit het leven van wijkbewoners. Met dit materiaal worden dan verschillende sociale én artistieke projecten opgezet: een documentaire, een publicatie, werk in openbare ruimte, foto’s en een soort wijkkrantje. Het sluitstuk van dit alles zal een theaterproductie zijn met wijkbewoners op de planken. Daarmee zullen we in de loop van het voorjaar 2009 op tournee trekken. Dit alles in samenwerking met toch wel gerenommeerde kunstenaars zoals Geertui Daem, die de theaterproductie zal regisseren en Rik Delrue, die de getuigenissen van de wijkbewoners verzameld.

Vanessa: Ik voel mij verplicht hierbij een belangrijke kanttekening te maken. Dergelijke projecten kosten geld en zijn enkel mogelijk door sponsoring. Voor “Uut mien hérte” is er inbreng door de Cultuurdienst van de stad Oostende, de Nationale Loterij  en Hart voor West-Vlaanderen. Als shm kunnen wij logistieke ondersteuning bieden, maar meer ook niet. Ons geld is immers afkomstig van de bewoners zelf, en we zijn het aan hun verplicht om daarmee toch zuinig om te springen.

Wat hebben jullie daarnaast nog bereikt met de wijkwerking?

Filip: We merkten al snel dat we de jongeren van de leeftijd van 8 tot 12 in de wijk moeilijker bereiken. Daarom hebben we een circusproject opgezet in samenwerking met Circusatelier. We hebben gedurende een tiental woensdagnamiddagen circusworkshops opgezet en dan hebben de jongeren een optreden kunnen geven in de wijk zelf. We hebben gemerkt dat dit heel erg aanslaat. Daarbij moet je wel enige moeite doen om die groepen te bereiken. Het volstaat niet om flyers uit te delen. Ik heb de mogelijkheid om zelf zeer laagdrempelig te werken en die jongeren rechtstreeks aan te porren om te komen via huisbezoeken. Om dergelijke projecten te doen slagen helpt enig doorzettingsvermogen wel.

Hoe moet het nu verder in de toekomst?

Filip: Mijn opdracht loopt tot eind 2008. Over het vervolg bestaat nog niet veel duidelijkheid. Zoals zo vaak is het een kwestie van financiële middelen. Ik ben van mening dat mijn werk hier nog niet af is. Zo zou ik iets willen doen rond een buurtmoestuin in de wijk. Dit zou kunnen uitgroeien tot een markt waar de mensen hun groenten kunnen verkopen of bijvoorbeeld soep zouden kunnen maken.

Vanessa: Wij zijn alleszins zeer sterk vragende partij om dit project verder te zetten. Filip heeft al heel wat positieve dingen gerealiseerd in de Nieuwe Stad en de wijk heeft ook echt nood aan iemand als Filip.

 

08:41 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

02-10-08

MAZOUTACTIE SP.A Oostende: Gezinnen besparen door gezamenlijke aankoop stookolie

MAZOUTACTIE SP.A Oostende

Een gezamelijke actie van de sp.a gemeenteraads- en OCMW fractie.

 

 

De prijs van de stookolie is in vijf jaar meer dan verdubbeld! De enorme vraag naar olie in de wereld, maar ook handige beursspeculanten zorgen ervoor dat de energieprijzen steeds nieuwe records breken. Sp.a Oostende wil hier iets aan doen.

 

Voorzitter Jan Vanroose : "sp.a vraagt dat de regering iets doet aan de levensduurte, maar Leterme en co hebben geen oren naar de noden van de mensen. We kunnen niet blijven wachten op Brussel. Dus steken we zelf de handen uit de mouwen in onze eigen stad. Door met velen samen mazout te bestellen, kan iedereen een serieuze korting krijgen."

 

Nu de herfst voor de deur staat, zien vele mensen met een bang hart de mazoutfactuur tegemoet. Voor vele gezinnen betekent de aankoop van mazout een serieuze financiële aderlating. "Met deze actie willen we daadwerkelijk iets doen aan de levensduurte", verduidelijkt Vanroose. "Onze actie staat open voor iedereen, zodat iedereen van een fikse korting kan genieten. Men kan via een gezamenlijke aankoop vele tientallen euros op een stookolietank besparen."

 

Wil je meestappen in de groepsaankoop? Stuur de bijlage ingevuld terug voor 9 oktober naar:

sp.a Mazoutactie, J. peurquaetstraat 1, 8400 Oostende.

BESTELFORMULIER STOOKOLIE OOSTENDE

Terugsturen vóór donderdag 9 oktober 2008 naar mazoutactie -

sp.a Oostende, J. Peurquaetstraat 1, 8400 Oostende of deponeren in de bus.

IK, ONDERGETEKENDE

ADRES POSTNR

TEL GSM E-MAIL

IK BESTEL LITER MAZOUT VOOR LEVERING IN DE TWEEDE HELFT VAN OKTOBER 2008

Ik verbind mij ertoe de factuur aan de leverancier te betalen bij levering. Onder geen beding is

organisator aansprakelijk voor mogelijke niet-betaling of voor welke schade dan ook. De organisator ontvangt geen enkele vergoeding. De handtekening onder

dit formulier en het terugsturen ervan maken deze bestelling volwaardig en onherroepelijk.

Gedaan te Oostende op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn stookolietank is ook bereikbaar als ik niet thuis ben

Tevens zorg ik ervoor dat ik in orde ben met de milieuwetgeving ( groene dop = herkenning).

sp.a Oostende gehouden deze factuur te betalen, noch is deJA - NEEN (schrappen wat niet past).

18:55 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-09-08

 

Oproep: foto’s en getuigenissen van de S.E.O.

 

S.E.O., Spaarzaamheid Economie Oostende werd in 1892 door elf spoorwegambtenaren opgericht als verbruikerscoöperatie.

 

De 'Coo' zou gedurende bijna 90 jaar een zeer grote rol spelen in het dagelijks leven van bijna elke Oostendenaar.

Nu, bijna 30 jaar na het einde van S.E.O. willen we graag een 'gebeuren' plannen rond dit Oostends 'monument'.

 

Ter gelegenheid hiervan loopt vanuit het Archief van Oostende een wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis en de betekenis van S.E.O. voor de Oostendse en  Belgische geschiedenis.

 

Wij doen dan ook graag een oproep naar:

-          Iedereen die foto's bezit van S.E.O., meer bepaald van de beheerders, het personeel, de winkels, de apotheken, de werking, de biercoo, broodvoerders, kolendragers, enz.;

-          Iedereen die documenten bezit van en over S.E.O. vooral van vóór Wereldoorlog II, zoals lidboekjes, lidkaarten, rantsoenkaarten, enz.;

-          S.E.O.-medewerkers voor het opnemen van getuigenissen;

-          Iedereen die S.E.O.en Oostende bewust heeft meegemaakt vanaf Wereldoorlog I t.e.m. Wereldoorlog II en die misschien iets kan vertellen van de bevoorrading en de veranderingen in deze periode;

-          Mensen die vanaf 1948 als kind hebben deelgenomen aan het uitwisselingsproject tussen S.E.O.en de coöperatie in Londen.  Graag willen wij een getuigenis en foto's;

-          Iedereen die memorabilia bezit van S.E.O.zoals servies, zakjes, verpakkingen, enz.;

 

Alle foto's en documenten zullen worden ingescand en terugbezorgd aan de eigenaars.

Ook de memorabilia zouden maar tijdelijk ter beschikking gesteld moeten worden voor een tentoonstelling.

 

Met alle materiaal, inlichtingen of voor meer informatie kan u bij voorkeur in de voormiddag terecht bij de dienst Archief (Veronique Despodt, archiefmedewerkster), kantoor 100, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, archief@oostende.be - tel. 059/80 55 00 - toestelnr. 2118,).

15:00 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-09-08

Op zaterdag 13 september 2008 bestaat Wiegelied 30 jaar!

flyer wiegelied
Vanessa Vens
nodigt iedereen uit voor de viering van het dertigjarig bestaan van Wiegelied. Op zaterdag 13 september 2008 van 14 uur tot 18 uur is er Open Dag in het kinderdagverblijf voor ouders, kinderen, sympathisanten,….

Wiegelied, Mariakerkelaan 272 te Oostende.  

13:03 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-09-08

DEMENT CONTENT

Oostende laat beschermd Art Nouveau

huisje restaureren

Dement Oostende was aangenaam verrast toen het

te horen kreeg dat Schepen Vanessa Vens,

eveneens schepen van legaten, beslist heeft een

pand uit het legaat Breemersch te laten restaureren.

Schepen Vens zal een architect aanstellen die de

restauratie van het art nouveau pand in de

Kapellestraat 72b in goede banen zal moeten leiden.

Hierdoor zal het huisje een nieuwe architecturale

parel in Oostende worden.

Vanessa Vens : “Het pand behoort tot het Legaat

Breemersch. Het is uiterst belangrijk dat nu wordt

ingegrepen om het pand een nieuw leven in te

blazen. De fragiliteit van het gebouw is duidelijk, het

staat er verwaarloosd bij. Daarom wordt beslist tot

een resolute aanpak en een totale restauratie en

renovatie van het pand met aandacht voor

leefbaarheid in de winkelstraat . Daarom wordt naast

de herinrichting van het gebouw als winkel met de

benutting van alle ruimtes, ook een aparte

woonfunctie voorzien in de bovenverdieping en de

zolder. De kosten voor de architect worden geraamd

op 47.000 euro. De werken zullen minstens 310.000

euro bedragen.”

Uiteraard juicht Dement Oostende zulke positieve

initiatieven toe.

Beschrijving volgens de inventaris bouwkundig

erfgoed :

Het fraai art-nouveauhuis werd in 1907 gebouwd, en

is beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.

Het heeft zeer mooie stijlkenmerken zoals gele en

rode siertegels met florale motieven, smeedwerk en

uiteraard de toepassing van vloeiende

zweepslaglijnen in de borstweringen, de mooie

gietijzeren leuningen en de gecementeerde band

onder de kroonlijst.

 

10:41 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-08-08

straffe madammen

Straffe Madammen in OostendeAfdrukken

Linx+, VIVA-SVV en zij-kant nodigen je op 14 september van harte uit op hun Straffe Madammen-evenement. In het kader van Oostende Ondersteboven en de 60ste verjaardag van de invoering van het vrouwenstemrecht heeft in het befaamde Thermae Palace het feestelijke gebeuren plaats.

Op het menu: de prijsuitreiking van de internationale fotowedstrijd Straffe Madammen, de voorstelling van de kalender 2009, de presentatie van het boek ‘Straffe Madammen, zonen over hun moeder’ van Hilde Pauwels. Sofagesprekken met BV’s (en hun mama’s), met o.m. Kurt Defrancq, een wijze lezing van politicoloog Marc Hooghe,overgoten met muziek van straffe madammen. Bekijk op
www.bewogenfotografen.be de geselecteerde wedstrijdfoto’s en beslis zelf mee voor de publieksprijs. Wij verwachten je op 14 september in Oostende!

Programma 10u tot 12u30:

- Prijsuitreiking van de internationale Straffe Madammen fotowedstrijd.
- Presentatie van de kalender 2009 Straffe Madammen.
- Voorstellen van het boek ‘Straffe Madammen. Zonen over hun moeder’ van auteur Hilde Pauwels, uitgegeven door het Davidsfonds.
- In de sofa vertellen Kurt Defrancq, Dirk Van der Maelen en zijn moeder, Dirk Tieleman en Wouter Van Bellingen en zijn moeder over vroeger en nu.
- Lezing door politicoloog Marc Hooghe (KUL) over het historisch kader van de jaren vijftig en de situatie van vrouwen ten tijde van 1948.
- Fototentoonstelling Straffe Madammen met innemende portretten van Erik de Mildt.
- Muzikale intermezzo’s door de straffe zangeressen van Mongoose.

Moderatie: Nadia Dala.
Straffe receptie om 12u30.
Deelname 6 euro
30 % korting bij aankoop van het boek ‘Straffe Madammen. Zonen over hun moeder’.

Inschrijven via:
- Linx+: mail
  of bel 02 289 01 73
- VIVA-SVV: mail
  of bel VIVAfoon 02 515 17 25
- zij-kant: mail
  of bel 02 552 02 63

Voor een leuke namiddagactiviteit, zie www.oostendeondersteboven.be

fabienne.bruyneel@zij-kant.beDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijkeninfo@viva-svv.beDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijkenhdierckxsens@linxplus.beDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

11:46 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-08-08

Armoede gaat ons allemaal aan

“Armoede gaat ons allemaal aan. Naast initiatieven van de overheid zijn ook acties van organisaties en burgers noodzakelijk in de strijd tegen armoede.” Dat zei de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Jean-Marc Delizée, vandaag tijdens een daguitstap naar Oostende met meer dan 500 kansarme kinderen. Hij noemde deze « Journée des Oubliés des Vacances », een organisatie van het Secours populaire Wallonie-Bruxelles, “een fantastisch voorbeeld” van zo een actie.  

 

De kinderen uit Wallonië en Brussel werden eerst verwelkomd op het stadhuis van Oostende en vertrokken daarna voor een strandwandeling, strandplezier of een bezoek aan een van de talrijke attracties van de badstad. “Elk kind recht op vakantie en vrije tijd,” liet de staatssecretaris optekenen. “Dat staat in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch kan 1 Belgisch kind op de drie niet vertellen over een vakantie buitenshuis als het op 1 september zijn vriendjes weerziet op school.”

 

Hij zei dat kinderen de eerste slachtoffers zijn van armoede en dat kinderen daarom een belangrijke plaats innemen in het federale armoedeplan. Het plan bevat onder andere maatregelen in om de kinderbijslag te verhogen, om de uitbetaling van het onderhoudsgeld te verbeteren en om het onderhoudsgeld te verhogen. Maar de staatssecretaris drukte er dus op dat er naast deze overheidsinitiatieven ook inspanningen van verenigingen en burgers nodig zijn om te strijden tegen de armoede. “Vandaag hebben we daarvan een fantastisch voorbeeld gezien van het Secours Populaire met hun actie voor de kinderen die anders niet op vakantie vertrekken. Ik sta voor 100% achter dit initiatief.” Hij was dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat minister van Maatschappelijke Integratie, Marie Arena, beslist heeft deze organisatie financieel te steunen.

 

Het Secours populaire zorgt er jaarlijks voor dat zo’n 500 kansarme kinderen uit Wallonië en Brussel een onvergetelijke vakantiedag kunnen doorbrengen. Dit jaar werd Oostende als bestemming gekozen.

 

Jean-Marc Delizée kondigde in Oostende ook aan ervoor te pleiten dat kinderarmoede centraal komt te staan tijdens het Europese Jaar van de Bestrijding van Armoede in 2010. In de tweede helft van dat Europese jaar zal België voor zes maanden voorzitter zijn van de Europese Unie.

 

Ik ben blij dat ik mocht meewerken aan de organisatie van deze mooie dag. Vanessa Vens.

09:16 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-08-08

zie ginds komt de stoomtrein uit Brussel weer aan

Als stoeten ostendenoare kon ik dit moeilijk aan me laten voorbijgaan zonder een knipoog op deze blog.

We hebben immers het heugelijke nieuws mogen vernemen uit de Zeewacht dat een nieuw politiek zwaargewicht naar Oostende komt overgevlogen. We weten nog niet welk soort vogel het is en hoe hij gebekt is en welk liedje hij al dan niet zal zingen. We weten ook niet of het een moederhen zal zijn die zal zorgen voor de kuikens of een ander soort vogel.....

We wensen hem veel plezier met het ontdekken van de Oostendse politieke keuken met al haar chef koks die allemaal op hun eigen manier koken en proberen om zoweinig of zoveel mogelijk eieren te breken. Misschien zal het Brusselse politieke theater er nog slappe kost bij lijken.

Maar in tegenstelling tot Brussel is er hier nog altijd het strand waar je ven kan gaan uitwaaien - aangezien er van zonnen weinig sprake is tegenwoordig (waar blijft die aangekondigde warmere temperaturen, ik moet dringend meer CO2 gaan verbruiken (grapje))

Je kan er ook naar de oneindige zee kijken, die stille enorme massa water die soms heel gevaarlijk en dreigend kan zijn en met moeite onder controle kan worden gehouden. Het lijken wel kiezers.

Maar de zee toont ons ook de relativiteit van ons allemaal. Wij komen en gaan maar de zee zal er blijven staan en in feite zijn we niet meer dan een korreltje zand in dit hele gebeuren.

En de zee kiezers beschouwt ons als het strand. En om de zee, daar gaat het om, want de zee die heeft alle kracht om het strand gewoon weg te spoelen.

De stoeten ostendenoare, gastblogger, niet de opinie van Vanessa Vens

10:28 Gepost door stoeten ostendenoare in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stoeten ostendenoare |  Facebook |

01-07-08

 

Ik wil graag alle Oostendse kinderen nog een prettige zomervakantie wensen met een leuke opvangplek als mama/papa moet werken en veel zon, zee en plezier. Mocht het toch eens regenen dan heb je hier een leuke kleurplaat.

 

Vanessa Vens

14:21 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-06-08

Kerkhof Zandvoorde

  Maart 1999 werd gestart met de ontruiming van  graven rond de kerk van Zandvoorde. De stoffelijke resten werden bijgezet in een  gemeenschappelijk graf  op het kerkhof aan de Kloosterstraat. Om deze mensen niet te  vergeten  werd een blijvende herinnering gecreëerd aan de overleden Zandvoordenaars door  4 arduinstenen gedenkplaten te plaatsen en hun namen, geboorte- en overlijdensjaar hierop te vereeuwigen. Op deze manier werd een belangrijk deel van de familiekundige geschiedenis van Zandvoorde bewaard. Na acht jaar waren de naamborden echter middendoor gebroken. Vele Zandvoordenaars vonden dit zeer jammer . Er werden middelen vrijgemaakt om de naamplaten te vervangen  en aan het concept werd gewerkt. Het bewuste graf lag middenin het veel te grootte grasperk en werd hierdoor aan het oog onttrokken. Daarom werd opdracht gegeven om de nieuwe naamborden onder een lichte glooiing te plaatsen, en te voorzien van een duidelijke afgebakende beplanting. Ook werden de namen en data met een witte verf ingekleurd waardoor deze duidelijker leesbaar zijn dan in het verleden. Na de oplossing voor het kruisbeeld, zijn nu ook de gedenkplaten aangepakt waarmee de rust rond  het kerkhof van Zandvoorde terugkeert.    

16:58 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende