26-05-08

It takes a whole village to educate a child

Netwerk opvoedingsondersteuning Oostende

In iedere opvoedingssituatie rijzen er vragen.  Toch is er voor vele vragen een eenvoudig antwoord. Sommige vragen blijven echter onbeantwoord, omdat de informatie de beoogde doelgroep niet bereikt. Hoe komt het dat de informatie van zo vele organisaties, bezig met pedagogisch advies en opvoedingsondersteuning, niet komt tot bij wie ze echt nodig heeft?

Deze vraag was één van de uitgangspunten voor de opstart van een Netwerk Opvoedingsondersteuning in Oostende.Een tweede en niet onbelangrijke vraag is: Hoe kunnen we het doelpubliek duidelijk maken dat het normaal kan zijn dat iedereen die met opvoeding bezig is (ouders, grootouders, professionals, vrijwilligers) vaak de vraag stelt of hij/zij juist handelt. Het is een normale zaak dat elke ouder, grootouder, opvoeder, leerkracht, …  op zoek gaat naar concrete informatie rond bepaalde aspecten binnen zijn/haar opvoedingsrelatie.De derde vraag is: “waar kan men als ouder of opvoeder terecht, om te voorkomen dat de opvoedingsonzekerheid uitgroeit tot een opvoedingsprobleem?”In juli 2007 keurde de Vlaamse regering het decreet opvoedingsondersteuning goed. Dit betekent concreet dat er nu een referentiekader is voor de uitbouw van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen. Het bestaande netwerk opvoedingsondersteuning, stad Oostende en de opvoedingswinkel Kinfo hebben alvast niet op deze uitvoeringsbesluiten gewacht en gingen reeds vorig jaar samen op weg om in Oostende concrete, stapsgewijze invullingen te geven aan deze maatschappelijke opdracht.

Dit resulteert momenteel in een doorgedreven samenwerking tussen onderwijs, sociaal-cultureel, opvoedingsondersteuning en het nieuw CKO Kinderkompas te Oostende.

Gezien de aankondiging van de Vlaamse opvoedingsweek in 2007 zich beperkte tot de aankondiging van het decreet door de Vlaamse Minister kozen we er in Oostende voor om te kijken hoe we in deze zelfde week in Oostende een try-out  konden doen van een opvoedingsweek. Uiteraard zijn we blij dat de Vlaamse overheid de week van de opvoeding zal promoten in alle Vlaamse steden en gemeenten.

Vanuit het bestaande netwerk opvoedingsondersteuning werd dan ook een werkgroep opgericht. Zij houden rekening met de zeer beperkte budgettaire mogelijkheden alsook met het feit dat deze week vooral door vrijwilligers ondersteund wordt. We willen dan ook  via het programma een eerste aanzet geven die veel ruimer is dan het bestaande netwerk en de opvoedingswinkel Kinfo.   We willen de opvoeding onder de ruime aandacht van de Oostendse bevolking brengen. We zijn er van overtuigd dat het inderdaad zo is dat je een ganse stad nodig hebt om een kind op te voeden vandaar dat we dan ook onmiddellijk ons actieterrein ruim bekeken.

·        Dit betekent dat we in de week van de opvoeding tien thema’s die te maken hebben met opvoeding linken aan winkels die ook hier rond actief zijn. We zullen aan tien winkels thematische opvoedingszuilen plaatsen waar mensen gedurende gans de week scheurfolders kunnen meenemen rond een gericht thema met betrekking tot opvoeding. Op woensdag- en zaterdagmiddag zullen aan deze tien winkels mensen uit het netwerk aanwezig zijn om in debat en in interactie te gaan met de winkelende mensen in Adolf Buylstraat, Kapellestraat en Christinastraat.

·        Momenteel en bij wijze van kleine oefening worden vijfhonderd Oostendse gezinnen die gebruik maken van de kinderopvang en van de buitenschoolse opvang gevraagd naar hun opvoedingstop10. Bedoeling hiervan is om concreet zicht te krijgen op welke thema’s ouders en grootouders het meest belang hechten binnen de opvoeding. De top tien opvoedingsthema’s gaan grotendeels de pedagogische invulling geven aan de werking van het netwerk opvoedingsondersteuning te Oostende voor het opvoedingsjaar 2008 – 2009.  ·        Omdat het steeds moeilijker wordt om kinderen fysiek in onze samenleving een plaats te geven, kiezen we er heel bewust voor om op woensdagmiddag en zaterdagmiddag de verbindingsstraat van de Louisa- en Brabantstraat (tussen Mijnplein en Wapenplein) om te toveren in een speelstraat. We willen terug kinderen samen brengen in het sociaal weefsel van een buurt waar ze zorgeloos op straat kunnen spelen, waar anderzijds ouders terecht kunnen voor informatie bij de diverse netwerkpartners en waar uiteraard ook de opvoedingswinkel volledig in de kijker staat. ·        We zijn ook blij te vermelden dat De Ketnet-wrappers aanwezig zullen zijn om rond het thema opvoeding met kinderen en ouders aan de slag te gaan, zowel op woensdag als op zaterdag. ·        Ook tijdens de opvoedingsweek en in de speelstraten zal de geboorte aangekondigd worden van het CKO kinderkompas. ·        Er wordt voorzien in allerlei animatie voor zowel zeer jonge kinderen als oudere kinderen gaande van ballenbad, springkastelen, schminkstand, driewielers, steps, ballonwedstrijd, oude volkspelen en muzikale animatie. ·        Op zaterdag is er ook nog de acrobatie- en vuurshow van “De Sven”. ·        Op zaterdag om 17u zal de Oostendse opvoedingstop10 bekend gemaakt worden door schepen Vanessa Vens.  We hopen dat een aantal thema’s meegenomen worden in de verdere uitbouw van het Oostendse gezinsbeleid.

Tot slot willen we benadrukken dat we tijdens deze week vooral het positieve ouderschap in de kijker willen zetten omdat we ervan overtuigd zijn dat heel wat ouders en gezinnen ontzettend veel positieve energie en inspanningen leveren t.a.v. de opvoeding van hun kinderen. We willen immers af van de maatschappelijk tendens waarbij opvoeden steeds meer geproblematiseerd wordt en op een negatieve wijze in de kijker wordt gesteld. De media aandacht voor uitspattingen van enkele kinderen en jongeren binnen onze samenleving spreken voor zich. Met deze week willen we er toe komen dat het onder elkaar spreken in eigen familiekring en sociaal netwerk rond opvoeding een stuk gemakkelijker terug zal opgenomen worden.  We hopen dat heel wat opvoedingsonzekerheid en opvoedingsspanningen die in sommige gezinnen leven, mede door mediatisering,  terug kunnen geplaatst worden in het kader van het goed bezig zijn.

Schepen van opvoedingsondersteuning Vanessa Vens

11:19 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.