02-06-08

wijzigingen huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang

Zoals jullie allemaal weten is opvang vinden voor uw kind niet gemakkelijk, er zijn meer ouders die opvang vragen dan wij kunnen helpen.

 Wij zien echter dat het teleurstellen van vele ouders niet alleen het gevolg is van een tekort aan opvangplaatsen, maar ook te wijten is aan het feit dat ouders laattijdig afbellen en erger nog dat sommige kinderen gewoon niet komen opdagen terwijl er wel een plaatsje werd gereserveerd en personeel is voorzien.Daarom hebben wij het huishoudelijk reglement van de BKO aangepast, de wijzigingen hebben  voornamelijk betrekking op de inschrijvingsprocedure, de andere wijzigingen zijn  daarom niet onbelangrijker. Een overzicht: 1.Om meer kinderen en ouders te helpen worden afzeggingen aan banden gelegd. Enkel om welbepaalde reden, duidelijk vermeld in het reglement, kan nog worden geannuleerd. Dit zal met zich meebrengen dat we onze maximale capaciteit kunnen behalen en dusdanig bijna alle ouders die nood hebben aan opvang kunnen tevredenstellen.  2. Om het u gemakkelijker te maken  worden de wekelijkse telefonische reservaties  afgeschaft. Vanaf nu kunt u per maand reserveren, via mail of door een voorgedrukt formulier in te vullen, op een welbepaalde dag die u tijdig zal worden meegedeeld. U kan dus plannen voor een langere periode en dient zich niet meer wekelijks zorgen te maken om tijdig te reserveren. 3.Om opvang betaalbaar te maken voor wie het echt nodig heeft wordt het sociaal tarief vereenvoudigd. Niet meer op basis van het aanslagbiljet maar in functie van de huidige situatie wordt uw opvangkost bepaald.   4.      Om schoolrijpe kinderen tijdig naar school te laten gaan krijgen kinderen van 2,5 jaar die uit een stedelijk kinderdagverblijf of van bij een onthaalouder komen verbonden aan de Dienst voor Onthaalhouders vanaf hun eerste schooldag twee trimester absolute voorrang. Deze kinderen kunnen dus zonder moeite instappen en, aangezien de voorrangslijst over twee trimesters spreekt, ook gemakkelijker later inschuiven. Dit is een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

13:07 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.