10-06-08

Opvoedings-top-tien van Oostende

Vorige week vond te Oostende de eerste opvoedingsweek plaats.   

Ruim 4000 ballonnen en meer dan duizend pannenkoeken werden uitgedeeld aan de honderden kinderen  die samen met hun ouders afzakten naar de Oostendse speelstraten en opvoedingspalen op woensdag en zaterdag. Zelfs de regen kon de vele kinderen niet weerhouden van de straat op te gaan.  

 

N.a.v. de opvoedingsweek werd ook de opvoedings top tien bekend gemaakt. Dit op basis van een steekproef bij 500 gezinnen uit Oostende. Hieronder vind je dan ook de chronologische weergave van deze top tien en willen we uiteraard vanuit het Netwerk Opvoedingsondersteuning enkele randbedenkingen meegeven.   

 

RESULTATEN OPVOEDINGSTOP 10 1.      Warmte en affectie geven en krijgen 2.      Waarden en normen bijbrengen 3.      De ontwikkeling van je kind opvolgen en stimuleren 4.      Respect hebben en geven 5.      Samen dingen doen 6.      Vertrouwen geven 7.      Duidelijke regels en afspraken hanteren 8.      Luisteren naar elkaar 9.      Ruimte geven en krijgen voor emoties 10.  Zelfstandigheid   

De resultaten van de opvoedings top tien zijn alvast een geruststellend gegeven.  We stellen namelijk duidelijk vast dat ouders heel bewust bezig zijn rond opvoeding en weten dat opvoeden een dialoog is tussen kinderen en ouders. Ze vinden het in de eerste plaats belangrijk dat er gezorgd wordt voor een warm en affectief nest waarbinnen hun eigen kinderen samen met hen verder kunnen opgroeien.  Dit is alvast een positieve opsteker!    

 

Ouders kiezen er duidelijk voor om de opvoeding als een dialoog en in onderhandeling met hun kinderen te voeren, ook dit getuigd alvast van de positieve wijze waarop in de steekproefgezinnen rond opvoeding wordt gedacht en met elkaar wordt omgegaan.   

 

In tegenstelling tot wat we soms in de media lezen valt het duidelijk op dat gezinnen zeer sterk bezig zijn om hun kinderen aanvaardbare waarden en normen bij te brengen zodat ze goed kunnen functioneren, zowel binnen hun eigen gezin als in de maatschappij.  

 

Ouders vinden het blijkbaar heel belangrijk dat ze goed de ontwikkeling van hun kind opvolgen, stimuleren en dat ze in hun relatie tot hun kinderen, maar ook tot de ruimere omgeving werken aan het respect hebben en geven aan elkaar.    

 

Ook vertrouwen hebben in elkaar, duidelijke regels en afspraken hanteren om het alledaags leven goed georganiseerd te krijgen, staan heel duidelijk bovenaan deze top tien.

Opvallend is ook dat ruimte geven en krijgen voor emoties slechts op de negende plaats staat.  Dit geeft alvast aan dat het omgaan met emoties en gevoelens ook nog binnen deze generatie gezinnen niet zo voor de hand ligt.   

De opvoedings top 10 is geen vrijblijvende zaak , het netwerk zal deze thema’s benadrukken in haar toekomstige activiteiten.

Hierbij wil ik ook graag de talrijke vrijwilligers in naam van alle kinderen en mezelf bedanken, zonder hen was deze week niet mogelijk!

 

15:27 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.