27-06-08

nieuws uit het archief!

Nieuwe Oostendse Historische Publicatie:  
“De familie Lanszweert en de stad Oostende”

 Onlangs verscheen het 17de nummer in de reeks Oostendse Historische Publicaties.  Het is een familiekroniek over de familie Lanszweert. In tegenstelling tot andere families, zoals de Van Iseghems of de Serruys, is de naam Lanszweert al lang verdwenen en vergeten in Oostende. Geen standbeeld, geen straatnaam, geen enkel teken doet de huidige bevolking nog denken aan deze destijds vooraanstaande familie die een grote bijdrage tot de groei van de stad heeft gehad. Dit boek wil daar verandering in brengen. De meeste families die naderhand als echt Oostendse families beschouwd werden, zijn tijdens deze periode vanuit heel Vlaanderen gekomen om zich in de havenstad te integreren. Zo ging het ook met de familie Lanszweert, afkomstig uit Poperinge. Antoon Lanszweert vestigde zich op het einde van de zeventiende eeuw, na zijn huwelijk met een plaatselijk meisje definitief in Oostende.  De familie kende vervolgens twee eeuwen actieve aanwezigheid in de Stad. Eén van de familieleden was burgemeester tijdens de Revolutie van 1830, een ander familielid was actief in de soms ongelooflijke en romantische onderneming van de Oostendse Compagnie, hij was kaper ten dienste van de keizerin en maakte de polders rond de stadskern bewoonbaar. Nog een andere Lanszweert kwam als amateurwetenschapper in contact met de meeste Europese wetenschappers. De laatste mannelijke vertegenwoordiger van die Oostendse familie stierf in 1906. Het boek is geschreven door Jacques van Wijnendaele, doctor in de geschiedenis en kleinzoon van de laatste erfgename van de familie Lanszweert.  Als kleinzoon van Louisa Lanszweert, de laatste erfgename van de familie, kreeg de auteur een deel van het familiearchief in handen. Hij ging op zoek naar de wortels van zijn familie en hun betekenis en belang voor Oostende.   Het boek kost 10 euro en is te koop aan de infobalie op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende of na overschrijving van 10 euro + 2 euro verzendingskosten op rekeningnummer 091-0065420-71 van de Stadskas, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende met vermelding "104/161/02 – OHP 17-Lanszweert".

 

 

Stadsarchief Oostende krijgt unieke familiedocumenten van de familie Lanszweert.

 Tijdens de voorstelling van zijn boek over de familie Lanszweert overhandigde de auteur Jacques van Wijnendaele onverwacht een groot pak van zijn familiedocumenten aan de het Stadsarchief van Oostende.  Het betreft notariële akten, briefwisseling, contracten, rekeningen, staten van goed, schuldbrieven, allerlei drukwerk (o.a. verkiezingsdrukwerk), bidprentjes, certificaten, gedichtenboekjes… van de familie Lanszweert en aanverwanten uit de 18de en 19de eeuw.  Tussen de documenten zit bijv. ook een alfabetische en chronologische tabel opgemaakt in 1848 met alle  afstammelingen van Merlin Lanszweert (geboren ca. 1557), de stamvader van de Lanszweerts, met vermelding van hun geboorteplaats en –data, hun overlijdensplaats- en datum en hun afstamming.   Dr. van Wijnendaele gebruikte deze documenten - die hij zelf bij toeval had ontdekt tussen papieren die hij had geërfd maar lang nooit bekeken - om zijn familiekroniek over de familie Lanszweert te schrijven.  Met deze schenking wil dr. van Wijnendaele de unieke documenten voor het nageslacht bewaren, veilig stellen en vooral ook beschikbaar stellen van andere belangstellenden.  Het is meteen het eerste familiearchief dat aan het Stadsarchief wordt aangeboden. De documenten worden zo spoedig mogelijk geïnventariseerd en vervolgens als de “Schenking Jacques van Wijnendaele” ter beschikking gesteld van alle geïnteresseerden via de archiefwebsite en/of de leeszaal van het Stadsarchief.  

09:18 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.