02-10-08

MAZOUTACTIE SP.A Oostende: Gezinnen besparen door gezamenlijke aankoop stookolie

MAZOUTACTIE SP.A Oostende

Een gezamelijke actie van de sp.a gemeenteraads- en OCMW fractie.

 

 

De prijs van de stookolie is in vijf jaar meer dan verdubbeld! De enorme vraag naar olie in de wereld, maar ook handige beursspeculanten zorgen ervoor dat de energieprijzen steeds nieuwe records breken. Sp.a Oostende wil hier iets aan doen.

 

Voorzitter Jan Vanroose : "sp.a vraagt dat de regering iets doet aan de levensduurte, maar Leterme en co hebben geen oren naar de noden van de mensen. We kunnen niet blijven wachten op Brussel. Dus steken we zelf de handen uit de mouwen in onze eigen stad. Door met velen samen mazout te bestellen, kan iedereen een serieuze korting krijgen."

 

Nu de herfst voor de deur staat, zien vele mensen met een bang hart de mazoutfactuur tegemoet. Voor vele gezinnen betekent de aankoop van mazout een serieuze financiële aderlating. "Met deze actie willen we daadwerkelijk iets doen aan de levensduurte", verduidelijkt Vanroose. "Onze actie staat open voor iedereen, zodat iedereen van een fikse korting kan genieten. Men kan via een gezamenlijke aankoop vele tientallen euros op een stookolietank besparen."

 

Wil je meestappen in de groepsaankoop? Stuur de bijlage ingevuld terug voor 9 oktober naar:

sp.a Mazoutactie, J. peurquaetstraat 1, 8400 Oostende.

BESTELFORMULIER STOOKOLIE OOSTENDE

Terugsturen vóór donderdag 9 oktober 2008 naar mazoutactie -

sp.a Oostende, J. Peurquaetstraat 1, 8400 Oostende of deponeren in de bus.

IK, ONDERGETEKENDE

ADRES POSTNR

TEL GSM E-MAIL

IK BESTEL LITER MAZOUT VOOR LEVERING IN DE TWEEDE HELFT VAN OKTOBER 2008

Ik verbind mij ertoe de factuur aan de leverancier te betalen bij levering. Onder geen beding is

organisator aansprakelijk voor mogelijke niet-betaling of voor welke schade dan ook. De organisator ontvangt geen enkele vergoeding. De handtekening onder

dit formulier en het terugsturen ervan maken deze bestelling volwaardig en onherroepelijk.

Gedaan te Oostende op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn stookolietank is ook bereikbaar als ik niet thuis ben

Tevens zorg ik ervoor dat ik in orde ben met de milieuwetgeving ( groene dop = herkenning).

sp.a Oostende gehouden deze factuur te betalen, noch is deJA - NEEN (schrappen wat niet past).

18:55 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.