14-11-08

21 jaar CKG Kapoentje vzw

als het over opvoedingsondersteuning gaat …

 

 

PERSBERICHT:  21 jaar CKG Kapoentje vzw

 

In aanwezigheid van onder andere het kabinet van minister Frank Vandenbroucke, minister Kathleen Van den Bremt, de Administrateur Generaal van Kind en Gezin, mevrouw Katrien Verhegge,  alsook de schepen van Opvoedingsondersteuning Oostende, mevrouw Vanessa Vens.

 

Inhoud:

 Op onze opendeurdag bestaat voor de eerste maal de mogelijkheid om beelden te maken van ons totaal vernieuwd centrum terwijl er geen kinderen aanwezig zijn.  Het academisch gedeelte van deze dag gaat door op het achturenplein te Oostende,  hoek Louisastraat – Vaniseghemlaan.  De officiële opening mede met de theatergroep de rustende moeders vindt plaats om 16u in de Brabantstraat 6 nabij het Wapenplein.

 

Naast de viering van ons 21 jarig bestaan wordt ook die dag officieel aangekondigd wat er gebeurt met onze vroegere gebouwen die we onlangs verlieten in De Haan.  Hiervoor kregen we een erkenning als vakantiecentrum voor kansarme gezinnen.

 

Het kabinet van Minister Frank Vandenbroucke en het kabinet van minister Kathleen Van den Bremt komen een nieuw proefproject opvoedingsondersteuning, sociale economie als brug tussen onderwijs en werk aankondigen die van start gaat op 1 januari 2009.  Schepen Vanessa Vens zal een toelichting geven over de opstarting van een buurt en nabijheidsdienst in het jaar 2009 (eveneens in samenwerking met CKG Kapoentje en de stedelijke kinderdagverblijven). Deze nieuwe vorm van kinderopvang zal vooral dienen als een ontmoetingsplaats van ouders en hun kinderen.  Naast tal van vooraanstaande wetenschappelijke sprekers komen die dag ook twee ouders aan het woord die hun ervaringen met de werking van ons CKG en ons zorgwoonproject willen delen met de aanwezigen.

 

Met vriendelijke groet

Voor CKG Kapoentje vzw

 Vanessa Vens                                                                                                          Patrick Blondé

Schepen Opvoedingsondersteuning                                                        Algemeen Projectleider 

 

 

            

09:00 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.