05-03-09

Betaalbare kinderopvang voor iedereen in Oostende

 

In de stad Oostende zijn heel wat initiatieven die voorschoolse opvang voor baby’s en peuters tot 3 jaar organiseren. Dat is een goede zaak. Alleen is het zo dat ouders in een gelijkaardige leefsituatie toch verschillende prijzen betalen voor de opvang van hun kind.

 

De reden daarvoor is dat de gesubsidieerde initiatieven een ouderbijdrage hanteren die afhankelijk is van het inkomen van de ouder(s). Maar in de zelfstandige opvangsector is dit vaak niet het geval en betaalt elke ouder, of men nu een laag of een hoog inkomen heeft, evenveel.

Voor sp.a Oostende is het wegwerken van de ongelijke behandeling in de voorschoolse kinderopvang dan ook een prioriteit. Daarom beslisten sp.a en de minister van Gelijke Kansen  Kathleen Van Brempt in de Vlaamse regering om de ouderbijdrage ook in de zelfstandige sector inkomensafhankelijk te maken. Hiervoor werden reeds de nodige extra middelen voorzien. Elk zelfstandig initiatief kan nu reeds starten met de inkomensafhankelijke ouderbijdragen.  Het wordt voor de komende periode dus uiterst belangrijk te zien in hoeverre de zelfstandige opvangsector meestapt in het nieuwe systeem, en vooral, wat hun keuze bepaalt.

Twee initiatieven met meer dan 1/3de van de zelfstandige opvangplaatsen s in Oostende tekenen alvast in voor inkomensgerelateerde opvang.

 

sp.a Oostende hoopt alvast dat in onze stad meer zelfstandige opvanginitiatieven in de nabije toekomst dit nieuwe systeem zullen toepassen. Iedereen heeft immers recht op kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Elk kind is gelijk en verdient dezelfde kansen.

 

Omdat we weten dat een persoonlijke aanpak meestal beter werkt  bezoeken John Crombez (lijstrekker Spa Vlaamse Lijst)en Vanessa VENS Schepen de volgende dagen de zelfstandige initiatieven om hen van de voordelen van het nieuwe systeem te overtuigen en om extra informatie te geven, en te horen wat de bepalende factoren zijn voor de opvangcentra om al dan niet tot het nieuwe systeem toe te treden.

16:18 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.