24-09-12

(archief) Oostende en de Belgian homeless cup

Nieuw trainer voor de Oostendse stroatelopers!

Geschiedenis Belgian Homeless Cup

Om halt toe te roepen aan het dakloze bestaan van mensen richtte Mel Young, een Schotse welzijnswerker die 20 jaar met daklozen werkte, in 2003 de Homeless World Cup op. Het initiatief is ondertussen uitgegroeid tot een jaarlijks internationaal voetbal-WK voor dak- en thuislozen.

Sedert 2008 neemt ook België hieraan deel, onder de naam Belgian Homeless Cup, een project van vzw Open Stadion en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, met steun van de Vlaamse Overheid.

Om te bepalen wie ons land op het WK 2012 zal vertegenwoordigen, worden drie tornooien georganiseerd.

Het Oostends verhaal
Het Straathoekwerk van de stad Oostende zet voor de derde keer mee zijn schouders onder het project, precies omwille van zijn ruime contacten binnen de lokale dak- en thuislozenpopulatie. Via individuele contacten en activiteiten in de instuifwerking wordt er al gewerkt aan re-integratie van de doelgroep.  Het Straathoekwerkteam breidt dit opnieuw uit in het kader van de BHC en ondersteunt de interesse van de dak- en thuislozen om deel te nemen aan het sportieve gebeuren.

De spelers

De winnaar van de BHC wordt geselecteerd op basis van de voetbalresultaten binnen de tornooien, maar de sociale component is uiteraard minstens even belangrijk.

De gezonde competitiegeest geeft thuislozen immers weer een doel in hun leven en iets waar ze zich concreet voor kunnen inzetten. Op het vlak van discipline wordt er verwacht dat de spelers zich aan afspraken houden en op tijd op elke training aanwezig zijn. Op die manier introduceren ze op een vrij ongedwongen manier weer wat meer structuur in hun leven.

De trainer

Heel wat partners verlenen opnieuw hun medewerking aan dit schitterende initiatief. Nieuw dit jaar is de trainer. De heer Carl Boenders, zelf ex-speler van KV Oostende, engageert zich om de deelnemers speltechnisch en groepsdynamisch klaar te stomen voor de tornooien. Zijn bezielde inzet is een ware opsteker voor de deelnemers!

KVO

Verder blijft voetbalclub KV Oostende ook trouwe partner van dit schitterende initiatief. Ze levert onder andere materiële steun en neemt het peterschap op zich. Wat werkt er immers meer stimulerend en motiverend dan aan de wedstrijden van de BHC deel te nemen in de shirts van onze plaatselijke topclub en aangemoedigd te worden door de vaste kern?  Vandaar alvast de van meet af aan best gesmaakte samenwerking met de lokale voetbalclub KV Oostende.

Open stadion

Voor KV Oostende is Open Stadion vzw trouwens geen onbekende meer, want ze stapte al zo’n vier jaar geleden in door deze vzw gesubsidieerde projecten. Het was dan ook de evidentie zelve voor KV Oostende om opnieuw te participeren aan dit initiatief. 

KV Oostende, haar communitywerking in het bijzonder, zorgt niet enkel voor het sportmateriaal en een financiële ruggensteun, het poogt ook bij te dragen tot de maatschappelijke (re)integratie van de spelers door hen uit te nodigen op de wedstrijden en hen te laten deelnemen aan en participeren in het clubleven.

Samenwerking andere diensten

Andere gewaardeerde partner in dit initiatief is de dienst Sport van de Stad Oostende. Ze stelt infrastructuur en materiaal ter beschikking voor de trainingen. Daarnaast draagt ook het Buurthuis Oud-Hospitaal zijn verdienstelijk steentje bij tot het welslagen van dit sportieve initiatief.

En nu maar keihard duimen voor het Oostendse team !

21:56 Gepost door stoeten ostendenoare in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.