24-09-12

(archief) realisatie stedelijke begraafplaats Paster Pype

In het kader van een grondige renovatie van de stedelijke begraafplaats Paster Pype (Nieuwpoortsesteenweg) worden binnenkort 79 graven verwijderd. Het gaat om verwaarloosde grafzerken en om grafzerken waarvan de concessie reeds lange tijd verlopen is. Alle graven bevinden zich in perk 8, dat is het gedeelte helemaal rechts achteraan.

Met het verwijderen van deze graven wordt meteen een echte start genomen met de renovatie van de stedelijke begraafplaats Paster Pype in de Nieuwpoortsesteenweg. De ambitie is om van de begraafplaats een multifunctioneel begraafpark met diverse groenzones te maken. Daarvoor wordt onder meer ruimte vrijgemaakt voor het aanplanten van bomen.

De eerste selectie van te verwijderen graven in perk 8 houdt rekening met de architecturale en heemkundige waarde van de graven. De lijst werd opgesteld in nauwe samenwerking met het agentschap Ruimte en Erfgoed. Uiteraard behoren geen grafmonumenten met een hoge architecturale waarde tot de te verwijderen graven. Er zijn ook geen graven met een hoge heemkundige waarde bij. Van alle graven werd de geplande terugname al eerder aangeplakt.  

Het Stadsbestuur heeft beslist om alle namen van de personen die in de verwijderde graven begraven lagen op een gedenkzuil op te nemen. Hiervoor worden alle graven gefotografeerd en de namen van de mensen die erin begraven werden zijn opgelijst (met vermelding van geboorte- en overlijdensjaar).

Bovendien zullen alle grafornamenten nog gedurende een periode van zes maanden bewaard worden in een depot van het Stadsbestuur. Pas na deze periode worden de kapotte ornamenten vernietigd. Wat waardevol is, wordt bewaard in een lapidarium.

21:45 Gepost door stoeten ostendenoare | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.