03-10-12

wat doen de straathoekwerkers in Oostende specifiek ?

Straathoekwerk stad Oostende  26 september ’12

 

Straathoekwerk is een professionele, maar laagdrempelige manier van contacten leggen en relaties opbouwen met mensen die moeilijk tot geen aansluiting vinden bij de maatschappij.

 

In 2009 werd naar aanbeveling van het Rapport De Ruyver beslist om meer wijkgericht te gaan werken. In 2010 werd dit verder doorgevoerd en in 2011 gecontinueerd. Het team telt nu zeven straathoekwerkers en één coördinator. In 2011 waren de straathoekwerkers 6.497 uren aanwezig op vindplaatsen en bereikten op die manier 1.068 maatschappelijk kwetsbaren. Daarnaast namen 3.840 maatschappelijk kwetsbaren en maatschappelijk kwetsbare druggebruikers deel aan de instuif.

 

 

Na de succesvolle deelname in 2010 namen de ‘Stroatelopers’ in 2011 opnieuw deel aan de drie tornooien van de Belgian Homeless Cup. De belangrijkste verdienste is de erg positieve invloed op het zelfvertrouwen van de deelnemers. Geleidelijk aan leren ze zich aan afspraken houden en krijgen ze weer wat structuur in hun leven.

 

Naast dit initiatief participeerde het straathoekwerk vanaf december ook dit jaar opnieuw aan de Nachtopvang voor dak- en thuislozen. Telkens was hierbij één straathoekwerker aanwezig tijdens de avondpermanentie (18.00 – 21.00 uur). Hun taak bestond er vooral in een luisterend oor te bieden, advies te verstrekken en eventueel door te verwijzen.

 

 

In augustus 2011 werd in de Interbellumwijk ook het project Buurtbemiddeling opgestart. Het is een methode om buurtbewoners die in conflict zijn met elkaar opnieuw met elkaar in gesprek te brengen. De onderlinge communicatie moet door een neutrale derde hersteld worden. Het is de bedoeling dat via de bevordering van het wederzijdse respect en het vinden van gezamenlijke belangen, toegewerkt wordt naar afspraken die door beide partijen aanvaard worden. Binnen het project Buurtbemiddeling worden vrijwilligers opgeleid tot ‘bemiddelaar’. Zeven buurtbewoners meldden zich aan, waarvan vier inmiddels de opleiding volgden.

Wat doen we precies :

Straathoekwerkers moeten zich telkens één vraag stellen : ben ik met de juiste mensen aan het werken?   Ze zijn voortdurend op baan, observeren, communiceren,…

 Ze leggen contacten met mensen en werken zo aan een relatie.  Op die manier krijgen ze zicht op hun situatie.  De werker probeert de gast te stimuleren om meer en beter gebruik te maken van het aanbod van diensten in Oostende.  Daarom kent de straathoekwerker goed de sociale kaart van Oostende.

De werker brengt communicatie op gang tussen de gasten en hun omgeving ( familie, buren, diensten ) om zelfredzaamheid en draagkracht te activeren.

Samenwerken met andere diensten is zeer belangrijk…we beogen een betere en positievere aansluiting tussen de doelgroep en de voorzieningen.

Momenteel actief :

Yannick Dumarey : wijk centrum + Buurtbemiddeling

Natascha Samyn : (halftijds) wijk centrum

Veerle Debeuf : wijk Westerkwartier

Maarten Hostyn : wijk Oud-Hospitaal + Belgium Homeless ploeg De stroatelopers

Nancy Declercq : wijk Westerkwartier

Tijs Van Belle : wijk Nieuwe Stad

Ruwe omschrijving bereikte doelgroepen :

Yannick : werkt voornamelijk projectmatig :

project Klein Verhaal “On the road to nowhere” waar gasten gemotiveerd worden om te sleutelen aan bromfietsen/ sociaal engagement/procesmatig

project Buurtbemiddeling : Interbellumwijk

project Hockey/OTC : een stem geven aan jonge gastjes en in samenwerking met andere diensten signaleren aan het beleid.

Daarnaast : aantal individuele contacten : mensen met psychische problemen en meervoudig gekwetsten, die zich moeilijk kunnen handhaven in onze maatschappij.  Werkt vnl. op openbare plaatsen in het centrum. 

Natascha : net terug uit zwangerschapsverlof/momenteel nog haltijds ouderschapsverlof.  Terug actief in het Centrum.  Veel individuele contacten met gebruikers van illegale drugs, jonge alleenstaande mama’s, kwetsbare figuren (thuisloze jongeren).

Goede kennis van de sociale kaart, vnl. luisteren en raad geven.  Opnieuw gestart met observatie van het centrum en het Hazegras.

Veerle : wijk Westerkwartier : veel indivuele contacten , minder aanwezig in de wijk hierdoor.  Redelijke focus op hulpverlening voor kwetsbare gezinnen, mensen met alcoholmisbruik, menen in armoede met gezondheidsproblemen,

Aanwezigheid in De Takel.  Veel nieuwe contacten via introductie van andere gasten.

Maarten : = gezicht van wijk Oud Hospitaal .  Multiculturele werking, veel mensen van andere origine.  Luisterend oor, de brug maken naar bv. Sociaal Huis, buurtwerking,…instuifwerking bij ons de maandagvoormiddag ( ontmoetingsfunctie voor mensen die elders niet altijd even welkom zijn), ook gebruikers, mensen in armoede…Leopoldpark.

Project de Stroatelopers : kansen geven via sport aan daklozen/thuisloze mensen, samen met KVO, sportdienst, trainer etc.

Nancy : nieuwe straathoekwerkster : veel contacten met mensen van vreemde origine, goed zicht op aanwezige doelgroepen Catharinaplein, cafés Westerkwartier.  Probeert de brug te slaan naar de maatschappij via luisterend oor, introductie bij diensten etc.

Tijs : probeert mensen uit de hoogbouw te bereiken of uit de laagbouw aan de Nieuwe Stad.  Niet evident, hangt kar vast aan Jongerenwerking Nieuwe Stad van Arktos, Samenlevingsopbouw.  Heeft bureau in de wijk.

18:46 Gepost door stoeten ostendenoare | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.